fbpx

Renovering af almene boliger

Avedøre Stationsby Nord

Se mere

Renovering af almene boliger

Avedøre Stationsby Nord

Læs projektets egen beskrivelse

Avedøre Stationsby Nord er et renoveringsprojekt i det almene boligsegment. Boligerne var beboede i hele byggeperioden, hvorfor der var stort fokus på beboerkontakt og -koordinering.

Projektet indeholdte renovering af badeværelser i 1.018 boliger i alt fordelt på 546 rækkehuse i 2 plan og 472 lejligheder i 4 etagers boligblokke. I rækkehusene blev badeværelserne totalrenoveret, hvilket omfattede gulve, vægge lofter samt nyt sanitet, VVS-installationer, ventilation og el-installationer. I etagehusene blev badeværelsernes gulve renoveret, væggene repareret og udsugningsanlæg opdateret.

Derudover omfattede renoveringen af Avedøre Stationsby Nord også tagrenovering af etagehusene samt nedtagning af eksisterende asbestholdige bølgeeternittage og asbestforurenet isolering på tagdæk. Efterfølgende asbestsanering af tagdæk og tagværk. Oplægning af nyt bølge eternittag og tagisolering inkl. udbedring af skadet tagværk. Nye gangbroer, tagvinduer og tag-gennemføringer. Nye skotrender, tagrender og nedløb. I alt ca. 10.000 m2. Etablering af solcelleanlæg på etagehusenes tage. I alt ca. 625 m2. Renovering af 62 indgangspartier og maleristandsættelse af 62 hovedtrapper inkl. etablering af ovenlys til trappeopgange.

Alt i alt et meget vellykket og velgennemført projekt.

Blik for brugerne

Solcellerne og det nye tag med ny og forbedret isolering har mindsket energiforbruget i Avedøre Stationsby Nord, og disse forbedringer er derfor miljømæssige bæredygtige tiltag. Samtidig arbejdede NCC med lærlinge og praktikanter på projektet samt havde mennesker med særlige udfordringer fra bebyggelse ansat på projektet som eksempelvis arbejdsmand, vagt m.m. Det vil sige, at projektet også fremmede social bæredygtighed.

Brugskvalitet

Samtlige nye badeværelser har givet et løft til den enkelte beboers bolig og øget værdien af den samlede bebyggelse. Det samme kan siges om det nye tag og indgangspartier. Alle forbedringer er udført i en høj kvalitet.

Solidt samarbejde

Sagen blev gennemført i et rigtigt godt samarbejde, der blev skudt i gang med en opstartsworkshop. Her blev mål og succeskriterier for projektet og spilleregler for samarbejdet udarbejdet og aftalt mellem alle projektets deltagere. Samtidig blev projektets særlige udfordringer og konkrete risici gennemgået og en plan for håndtering med ansvarlige personer udarbejdet. Endelig blev information og kommunikation til bebyggelsens mange beboere, forskellige projektdeltagere og eksterne interessenter drøftet og aftalt. Som en særlig vigtig deltager på opstartsworkshoppen skal fremhæves den beboervalgte, lokale afdelingsbestyrelse, der, udover repræsentanterne for boligselskabet KAB, var projektets egentlige kunde og slutbruger. Projektet blev sikret en rigtig god opstart og de aftalte mål, succeskriterier og spilleregler på projektet blev derefter løbende fulgt op undervejs.

Økonomi og værdiforøgelse

I projektets begyndelse viste det sig hurtigt, at de enkelte boliger i høj grad afveg fra udbudsmaterialet, så det var nødvendigt med en stor grad af individuelle tiltag for at udføre arbejdet. Når økonomien og tidsplanen samtidig var stram og forudsatte en optimeret og strømlinet produktion, så gav alle de mange særhensyn og omveje en del problemer. Det lykkedes dog at få projektet og produktionen på skinner ikke mindst takket være den gode opstart, hvor der var skabt tillid til hinanden, og projektet blev afleveret mangelfrit ca. 3 måneder før aftalt tid og inden for det aftalte budget.

Parter bag projektet

Bygherre: Avedøre Boligselskab v/KAB
Arkitekt, totalrådgiver: Vilhelm Lauritzen A/S
Ingeniør: Holmsgaard A/S
Entreprenør: NCC Danmark A/S

Sted

Bymuren 110
2650 Hvidovre

Realiseret

2016

Indstillingsår

2018, 2019

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2