fbpx

Vapnagaard

Renovering

Læs projektets egen beskrivelse

Renoveringen af Vapnagaard omhandler 57 boligblokke med 4000 beboere og er Helsingørs største boligbebyggelse.

Bebyggelsen er højt beliggende på en smuk skrånende grund, men tidens nedbrydning af facader og omgivelser, gav bebyggelsen et nedslidt præg med stort varmeforbrug, utætte vinduer og dårligt indeklima.

Denne renovering er således udsprunget af et ønske om dels at erstatte de eksisterende ikke holdbare materialer med nye i en langtidsholdbar kvalitet, hvor materialerne også patinerer smukt. Et ønske om at genskabe Vapnagaard som en helstøbt men samtidigt varieret parkbebyggelse, hvor beboerne har mulighed for at skabe et godt fælleskab og rammer om et trygt boligliv for alle generationer.

Eksisterende betonfacader og tage bar før renoveringen præg af byggeskader og dårlig isoleringsevne.
Klimaskærmen er renoveret og opgraderet til nye energikrav, mere dagslys i boligerne, bedre badeværelser og tilgængelighed for forskellige behov.

Der har været særlig fokus på boligsociale tiltag, der kan skabe tryghed og fællesskab og navnlig indgangsfacaderne er åbnet op med franske altandøre og via en landskabelig bearbejdning er der nu mulighed for at mødes foran opgangen med øvrige beboere.

Renoveringen er udført i tæt samarbejde med beboerne. Der har været afholdt beboermøder og information om byggesagen er foretaget via digitale midler, således at alle løbende haft mulighed for at følge processen.
Denne særlige inkludering af beboerne har medført at bebyggelsen ikke har haft fraflytninger i byggeperioden, som ellers er noget der ofte sker, når der renoveres i boligbebyggelser uden genhusning.

Renovering er udført med en optimal byggeproces, hvor rådgiveres og entreprenørens erfaring med rationelle byggemetoder har medført at byggeriet er udført til tiden og de varslede terminer over for beboerne er overholdt.
Renoveringen af både bebyggelsen og fællesarealer har medført at området og dets beboere er stolte af bebyggelsen som en bydel i byen.

Bilag

Parter bag projektet

Bygherre:
Boliggården, Trækbanen 16B
3000 Helsingør, v. Birte Fløng Møller

Totalrådgiver:
NOVA5 arkitekter as
Sct. Annæ Passage G
1262 København K
Underrådgivere:
Triarc A/S arkitekter
Bygmestervej 5 st. tv.
2400 København NV

Landskabsarkitekt:
Rambøll
Lysholt Allé 10
7100 Vejle


Ingeniør:
NIRAS A/S
Sortemosevej 2
3450 Allerød

Sted

Vagnagaard, afdeling 24
3000 Hovmarken, Helsingør

Realiseret

2014

Indstillingsår

2015

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2