fbpx

Skygningen

Læs projektets egen beskrivelse

I foråret 2013 anmodede Herlufsholm Skole og Gods arkitektfirmaet Fogh & Følner A/S om at tage de første skridt til en større renovering og ombygning af stueetagen i Skolebygningen (Skygningen), som ligger centralt i
Herlufsholms samlede skoleområde.
Ønskerne til resultatet var primært at etablere en ny gennemgang fra bygningens vestibule til
pladsen syd for bygningen, kaldet Røde Plads og at opdatere undervisningslokalerne i stueetagen, så de fremtræder nutidige og velegnede til moderne undervisningsformer for grundskoleelever.
Dertil kom ønsket om en opdatering af stueetagens varmeanlæg og øvrige installationer.
Disse ønsker skulle gennemføres med respekt for bygningens arkitekturhistoriske værdier og det faktum, at bygningen er fredet efter bygningsfredningsloven.

Projektet blev en realitet i 2014 da A.P. Møller Fonden valgte at støtte hele renoveringen.
En af betingelserne var at starte med en prøve på et enkelt undervisningslokaler der således efter godkendelse skulle danne skabelon for de øvrige lokaler. Efter et godt og konstruktivt forløb mellem bygherre, arkitekter, donator samt øvrige fagfolk blev resultatet et modernet undervisningsrum med fokus på optimale forhold for indlæring herunder akustik, lys, varme og ventilation.
Lokalerne havde tidligere fremstået i meget gammel stil med mørke paneler på vægge, podie ved tavle til lærer med tilhørende pult. Med hjælp fra pudset akustik lofter samt maling af fiktive paneler lykkedes det at skabe en forbindelse til de tidligere lokaler.

Hele renoveringen tog 8 måneder og i denne periode var det nødvendig at genhuse samtlige grundskole elever i pavilloner.

Brugskvalitet

Renoveringen har foruden det ønskede visuelle løft skabt fantastiske undervisningsrammer og indeklima for eleverne.

Eksempelværdi

Selvom Skygningen er en fredet gammel bygning er det gennem renoveringen lykkedes at forene historie og traditioner med de nutidige krav til indeklima mv.

Parter bag projektet

Arkitekt: Fogh & Følner A/S
Rådgiver: Lyngkilde A/S
Entreprenør: H. Nielsen & søn A/S

Sted

Herlufsholm Allé 170
4700 Næstved

Realiseret

2016

Indstillingsår

2017, 2021

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2