fbpx

Renovering af Knøv

Renovering af Læsøs tanghuse

Se mere

Renovering af Knøv

Renovering af Læsøs tanghuse

Læs projektets egen beskrivelse

Processen startede i 2012 hvor vi første gang tog kontakt til diverse fonde for at få deres hjælp til bevarelse af de sidste 22 tilbageværende tangtængede bygninger på læsø. I de efterfølgende år mange hjulpet, Real dania fik Center for bygnings bevaring til at lave en vurdering af omfanget af projektet, da de havde vurderet at det ville koste over 80 mill. kroner at komme imål var næste skridt at finde den eller de fonde som ville være med til at løfte opgaven, det endte med at A.P. Møller fonden i samarbejde med Kulturstyrelsen tog stafetten og i 2017 var vi klar til at gå igang med det første hus fonden eleller hvor huset er fredet kulturstyrelsen betaler 90 % af udgifter til renovering af tag og fag, resten betaler ejeren. det har fungeret perfekt. uden tilskud havde ingen husejer råd til det dyre tangtag, de 10% ejeren skal betale modsvarer et simpelt fast tag.

Blik for brugerne

Ålegræs er fra gammel tid brugt som isolering over hele kloden. Et tangtag er over en m. tykt og isoleringsevnen er stort set som mineraluld, hvor det har været nødvendig at sætte nye indervægge er de også isoleret med ålegræs. husene er fra begyndelsen opført i lersten og hvor det har været muligt er dette gentaget. så der er kun brugt bæredygtige bygningsmatrialer.

Inspirerende ressourcetiltag

Læsø søge med salt og tang om at blive verdens arv.det at man kan køre rundt på læsø og opleve de gamle tanghuse har løftet læsøs image nok så meget

Eksempelværdi

Læsøs tangtage og brugen af ålegræs er den enkeltfaktor som gør at alle i bæredygtigt byggeri snakker om ålegræs, og pga. af de store mænger vi årligt bruger til husene på læsø (over 100 tons) har vi eskaleret høsten af ålegræs i danmark op, således at der nu bliver høstet tæt på 200 tons årligt hvoraf en stor del går til måtteproduktion og eksport til bæredygtigt byggeri i tyskland , som er noget længere fremme end DK når det gælder bæredygtighed, da pontentialet for ålegræs høst i DK er på over 10.000 tons /år er vi på læsø blot frontløberne som har gjort at tangbønderne have en fast aftager igennem en årrække,men langsomt og sikkert er de ved at finde kunder inden for byggebrancen

Solidt samarbejde

Byggerådgiver ,håndværkere og bygherre har mødtes ugentlig under selve processen med de enkelte huse, fonden og kulturstyrelsen har været utrolig large i forhold til ønsker fra håndværkere og ejere, med hensyn til tidsplan og ønsker om specifikke forhold omkring valg af vinduer og døre

Levende bygningskultur

Som ovenfor nævnt har dem med pengene været særdeles large overfor håndværkere i forbindelse med medgået tid til enkelthusene, de har til gengæld været enermt faste i kødet med hensyn til det færdige resultat alt murerarbejde er gjort af samme slags materialer som det der er nedtaget, alt tømmer er tappet ligesom det som er ned pillet og tangtaget er oplag nøjagtigt som det som er ned pillet

Parter bag projektet

projektet er udført med støtte af A.P. Møller fonden i samarbejde med kulturstyrelsen, og med deres bygningsrådgiver, arkitekt Bent Lykke

Yderligere information om projektet

WWW.tangtag.dk

Sted

snebærvej 1
9940 læsø

Realiseret

2020

Indstillingsår

2022, 2023

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500m2