fbpx

Det gamle mejeri i Brædstrup

Bæredygtig renovering og transformation af erhvervsbyggeri til blandet bolig og erhverv

Se mere

Det gamle mejeri i Brædstrup

Bæredygtig renovering og transformation af erhvervsbyggeri til blandet bolig og erhverv

Læs projektets egen beskrivelse

Brædstrups gamle mejeribygning fra starten af 1900-tallet, senere anvendt til vaskeri fra 70’erne og frem til 2010’erne havde stået ubrugt og lettere forfaldet indtil PHC Ejendomme i 2019 valgte at opkøbe ejendommen med henblik på bevaring og nænsom restaurering af den historiske bygning til en mere nutidig anvendelse forenelige med bygningens udformning. Bygningen huser nu et bryggeri, en butik og et spisested samt 11 lejligheder. Udvendigt er det oprindelige murværk bevaret og repareret inkl. den gamle skorsten, sokler er repareret, vinduer er blevet udskiftet, der er påført nyt tag, altaner, ovenlysvinduer. Hertil er der indrettet en ny offentlig forplads mod bygningens sydfacade i sammenhæng med butikker og bryggeri. Indvendigt er bygningen gennemrenoveret, istandsat og indrettet til boliger og bryggeri og kældergulve er gravet ud for at optimere og modernisere etagemeterne miljø- og bygningsmæssigt forsvarligt.

Blik for brugerne

Miljømæssig og cirkulær bæredygtighed gennem bevaring og genbrug af materialer frem for nybyggeri. Social bæredygtighed gennem fokus indretning til udadvendte funktioner, erhvervsmæssig synergi mellem lejerne, og investering i offentlige udearealer i tilknytning til byggeriet.

Solidt samarbejde

Bygherre har f.eks. været i løbende dialog med kommunen for at sikre synergi og værdiskabelse for offentligheden i forhold til omkringliggende områdefornyelsesprojekter samt beskyttelse af bygningens bevaringsværdier.

Levende bygningskultur

Fokus på optimering af energiklassificering under hensyntagen til beskyttelse af de kulturhistoriske værdier og bygningstræk i den oprindelige bygning. Fokus på at nye elementer og materialer - f.eks. reparationer, nye vinduer og altaner - højner fremfor at sænke helhedsindtrykket ift. farver, materialer og stilart.

Parter bag projektet

Bygherre: PHC Ejendomme ApS
Rådgivende ingeniør: AVNØ Byggerådgivning ApS
Rådgivende arkitekt: Palle Radik Tegnestue

Sted

Bredgade 2A-C
8740 Brædstrup

Fotos: Fotoet "Før renovering_fra SV" er krediteret COWI

Realiseret

2021

Indstillingsår

2022, 2023

Jubilæumskategori

Erhverv

Areal

501-5.000 m²