fbpx

RENOVERING AF JØRN UTZONS ROMERHUS I HELSINGØR

NÆNSOM OG RESPEKTFULD RENOVERING AF JØRN UTONS GÅRDHAVEHUS "ROMERHUSENE"

Se mere

RENOVERING AF JØRN UTZONS ROMERHUS I HELSINGØR

NÆNSOM OG RESPEKTFULD RENOVERING AF JØRN UTONS GÅRDHAVEHUS "ROMERHUSENE"

Se flere af projektets billeder

Realiseret

2021

Indstillingsår

2023

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500m2

Læs projektets egen beskrivelse

Projektet består i renovering af et af Jørn Utzons 60 Romerhuse beliggende i Helsingør. Husene er opført i perioden 1957-61. Husene blev fredet som dansk kulturarv i 1987 af Slots- og Kulturstyrelsen, som senere i samarbejde med Varmings Tegnestue har udarbejdet en istandsættelses- og renoveringsmanual, som alle 60 ejere af husene er forpligtiget til at følge.
Således også i dette projekt.

Dette pågældende Romerhus var et dødsbo som både indvendigt og udvendigt var decideret faldefærdigt og nedslidt. Derudover var der ganske få originale indvendige elementer og bygningsdele tilbage.

Vi startede med at fremskaffede den føromtalte tegnings- og renoveringsmanual fra VarmingsTegnestue. Derudover har vi fremskaffet al litteratur der er skrevet om bebyggelsen samt tegninger. Vi har desuden haft mange samtaler med de beboere, der har boet her siden husene blev opført og besøgt deres originale Romerhuse hvor alt stadig står intakt.

Vi har helt generelt ønsket at renovere huset tilbage så det står så originalt og så tæt på udtrykket fra opførelsestidspunktet som overhovedet muligt; særligt indvendigt. Det har indbefattet etablering af originalt køkken tegnet af Jørn Utzon, istandsættelse af originale gulve, reetablering af indvendige vægge, udskiftning af undertag samt reetablering af gårdhaven mv.

Energikrav og bæredygtighed

Da projektet er fredet som dansk kulturarv er elementer som solceller, efterisolering, jordvarmepumpe og nye bæredygtige materialer slet ikke tilladt. Endsige nødvendige. Da der er tale om kulturarv ligger det "bæredygtige" et helt andet sted. Selve bebyggelsen er bæredygtig i sig selv i forhold til at stå intakt her 62 år efter sin færdiggørelse uden nogensinde at have haft behov for efterisolering eller udvendig renovering. Det har alene kunnet lade sig gøre fordi bebyggelsen er opførte i gedigne og meget holdbare materialer.

Udførelseskvalitet og værdiforøgelse

I dette projekt har der i særlig grad været fokus på de materialer huset i første omgang er opført med og enten renovere disse eller udskifte disse samme friske materialer, sådan at den arkitektoniske ide ikke kompromitteres. Derfor har der også været stort fokus på de håndværksmæssige færdigheder som den udførende entreprenør kunne bidrage med. Huset er 118 m2 og erhvervet for 2,4 mio dr. kr i 2020 - vurderingen lyder dags dato på 4,5 mio dk. kr.

Sted

HAUCHSVEJ 9
3000 HELSINGØR