fbpx

Professionshøjskolen Metropol

nyt campusmiljø på Nørrebro

Se mere

Professionshøjskolen Metropol

nyt campusmiljø på Nørrebro

Læs projektets egen beskrivelse

KANT arkitekter har henover en femårig periode transformeret Professionshøjskolen Metropol og skabt et nyt campusmiljø på Nørrebro i København. Professionshøjskolen Metropol samler de professions- og praksisnære uddannelser og danner ramme for henved 1.000 medarbejdere og 10.000 studerende.
Helhedsrenoveringen har omfattet en ny tilbygning, en indvendig renovering samt en gennemgribende ombygning af eksisterende bygninger. Med projektet har KANT arkitekter ønsket at skabe et mere sammenhængende campusmiljø og bidrage til en erklæret målsætning om at understøtte muligheder for samarbejde og fællesskab de mange professionsuddannelser imellem. Samtidig har Metropol fået et større kapacitetsmæssigt løft, således at der er skabt plads til 900 nye studerende. Endelig har helhedsrenoveringen åbnet en ellers lukket bygningsstruktur, så der i dag er skabt ”små lommer” i facaden og adgang til gårdrum, som tidligere var afskåret fra omgivelserne.

I dag står Professionshøjskolen Metropol færdig med sin justerbare, lysende facade i rå cortenstål. Facadeløsningen markerer skolen som en markant tilføjelse til det eksisterende gadebillede: Metropol er sin egen – med eget særpræg og en tydelig visuel identitet. Den rå stål trækker sig i et definerende bånd forbi hovedindgangen og binder eksisterende og nye bygninger sammen for til slut at indtage tagetagen på det gamle bevaringsværdige praksis- og innovationshus. Selvsamme praksis- og innovationshus er vokset en etage i højden, hvilket har givet plads til nye, større undervisningslokaler. Bygningen er udsmykket af kunstneren Anders Abrahamsen og står med en karakterfuld facadeornamentik i form af koniske rør støbt i beton. Den færdigrenoverede professionsskole er umiskendeligt sig selv, samtidig med at arkitekturen anerkender og komplementerer det byområde, skolen er en del af i Sigurdsgade på Ydre Nørrebro – et upoleret område med små værksteder, studier og småindustri, som ligger side om side med det gamle kaffebrænderi ’Merkur’.

Parter bag projektet

Professionshøjskolen Metropol
OBH Gruppen A/S
Active City Transformation (ACT)
Elindco Byggefirma A/S

Sted

Sigurdsgade 26,
2200 København N

Realiseret

2017

Indstillingsår

2018, 2019

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2