fbpx

Otte Ruds Gade 13

Læs projektets egen beskrivelse

Ejendommen, Otte Ruds Gade 13, er typisk for de ejendomme, der er opført i 30-erne i bydelen Trøjborg i Aarhus. Da ejendommen er opført på en skrænt, blev der anlagt 2 kælderniveauer. Det nederste kælderniveaus gulvhøjde var dog i nogenlunde flugt med tærenet ud til gården. Den øverste kælder fremtrådte således som 1. salen, når man så den fra gårdsiden. I den øverste kælder, der i dag er stueetagen, var der ismejeri og lejlighed. Herudover indeholdt ejendommen 10 stk. 2-vær. lejligheder samt en uudnyttet loftsetage.

Ejendommen er i dag gennemrenoveret. Der er således pålagt nyt isoleret tegltag og indrettet 1 ekstra lejlighed i tagetagen. Der er også etableret elevatorskakt, hvor den tidligere bagtrappe befandt sig og installeret ny lydsvag elevator med stop på alle etager. På ejendommens bagfacade, der vender mod syd, er de tidligere små altaner erstattet af nye store (ca. 8 kvm) altaner. Alle de små badeværelserne er udskiftet med væsentligt større badeværelser med varme i gulvet. Alle køkkenerne er udskiftet, og der er etableret vaskesøjle i 8 af køkkenerne. Herudover er der fællesvaskeri i klæderen. Endvidere er alle lejlighederne forsynet med et lydisolerende undergulv og nye parketgulve. Ejendommen er i dag at sidestille med nybyggeri, men på den anden side sin helt specielle charme.

Ejendommen har kort afstand til Trøjborgs hovedstrøg, Tordenskjoldsgade, og til skov og strand.

Blik for brugerne

Energiforbruget i ejendommen er efter renoveringen væsentligt sænket, ligesom boligernes indeklima og dermed beboernes komfort er væsentligt forhøjet. Taget er topisoleret og alle termovinduer mod syd er udskiftet og vinduesarealet er stærkt forøget her. Det giver mere lys, sol og varme på et hvilket som helst tidspunkt på året.

Brugskvalitet

Lejerne er over en bred kam meget tilfredse med ejendommens renovering. Lejlighederne fremtræden i dag næsten som halve parcelhuse, hvor altanerne erstatter en terrasse og hvor man fra hver altan har udsigt til den fælles grønne have.

Bidrag til omgivelser

Hele projektet med elevator og store sydvendte altaner er også en øjenåbner for de omkringboende ejere og lejere, således at det hermed dokumenteres, at sådan kan det lade sig gøre at renovere en etageejendom. På den måde løftes hele kvarteret, idet nogle ejere og lejere også ønsker, at der skal ske en forandring i deres ejendom. På den måde spredes renoveringsønskerne som ringe i vandet.

Eksempelværdi

Projektet er et godt eksempel på hvordan en lidt træt etageejendom fra 30-erne kan renoveres så brugsværdien af lejlighederne får et kæmpe løft med elevator, store sydvendte altaner, lækkert badeværelser, nye køkkener med direkte udgang til altanerne, uden at charmen i byggeriet eller området forsvinder.

Solidt samarbejde

Alle involverede parter har ydet et stort samarbejde for at få projektet til at fremstå som en helhed. Viceværten har under hele projektet, der er gennemført i flere etaper efterhånden, som de oprindelige lejere er fraflyttet, haft en tæt kontakt til alle lejerne og til håndværkerne for at få alt til at ”glide”. Det kræver fremsynethed mod det fælles mål for alle (bygherre, rådgivere, håndværkere, vicevært og lejerne).

Økonomi og værdiforøgelse

Projektet har været godt hjulpet af den ekstremt lave rente. Det er nemlig først på lidt længere sigt, at en så em fattende renovering, der er løbet op i kr. 16 mio., kan forrente sig. På den anden side, hvis renoveringen er gennemgribende og gennemført helt rigtigt, skal der formentlig ikke foretages andre renoveringer de næste 30 år. D. v. s., at der de næste 30 år formentlig kun skal foretages normalt vedligeholdelse af ejendommen. Det er her ejendommens økonomi bliver tilgodeset med en høj husleje og væsentligt mindre driftsomkostninger. Her viser det sig, at en rigtig og god renovering giver en stærk forbedret økonomi for ejendommen.

Udførelseskvalitet

Renoveringen af ejendommen, Otte Ruds Gade 13, er udført på et højt fagligt niveau.

Parter bag projektet

Bygherre: K/S Vesterbro Torv 6 og Langelandsgade 1
Arkitekt: Arkitektgruppen Regnbuen K/S

Sted

Otte Ruds Gade 13
8200 Aarhus N

Realiseret

2009

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2