fbpx

Orangeri

Læs projektets egen beskrivelse

I Tønder bymidte, tæt ved gågaden, lå et 2½ etagers erhvervs- & bolig- ejendom i muret i røde sten, hvide vinduer som ikke passede til facaden med skifertag. I gavlen var en figur som symbol for at der havde været kornhandel på stedet. Bygningen var efter at erhvervslejemålet også stod tomt meget ringe og angrebet svamp, taget var hullet m.m. Så det stod ikke længere til at redde.

I forbindelse med Nedrivningspuljen for Tønder midtby indgik Tønder Kommune en aftale med den nye ejer, om at man på betingelser kunne acceptere, at bygningen blev delvist nedrevet. Hjørneejendommen skulle med et godkendt facade, og for udtryk på samme sted delvist genopføres og tilbygges ved det gamle renoverede pakhus.

Den nye ejer, som også har naboejendommen et gammelt pakhus, besluttede at ville ombygge til en form for ”orangeri ”  nu dog kun i ét plan, som en del af et større renoveret haveanlæg, som stadig så på samme tid markerede hjørnet, blot i en anden skala; med rødt tegltag og hvis pudset facade og grønne vinduer. Den gamle sokkel, facde m.m. blev delvis genanvendt. Pigefiguren er genindsat i den opførte gavl til gavn og glæde især for byens borgere.

Det gamle pakhus gennemgik så ved samme lejlighed samtidig en restaurering alt med respekt for hverandre og helheden i særdeleshed. Farvevalget blev et nyt i forhold til det oprindelige

Renoveringen er udført med energioptimering, hvor installationer er udført teknisk og æstetisk rafineret i et moderne fagudtryk.

ARKITEKTER SYD ApS har været arkitekt på projektet.

Bidrag til omgivelser

Se ovenstående beskrivelse

Parter bag projektet

Privat bygherre til privat formål: Fam. Tygesen
Arkitekt : ARKITEKTER SYD ApS
Rådgivende entreprenør: Kjelkvist A/S

Sted

Allegade 19
6270 Tønder

Realiseret

2016

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2