fbpx

Vinder af Specialprisen 2019

Ørstedspavillonen i Rudkøbing

Totalrenovering af huset

Se mere

Ørstedspavillonen i Rudkøbing

Totalrenovering af huset

Læs projektets egen beskrivelse

Oprindeligt en sommerrestaurant opført i 1908 med senere tilbygget teatersal og festlokale. Huset har i sin levetid været det naturlige samlingssted for både Langelændere, men også tilrejsende fra store dele af Fyn.

Opført af Rudkøbing Borgerforening og har derefter været ejet af forskellige privatpersoner. Under krigen blev huset overtaget af den tyske besættelsesmagt og brugt til forskellige militære formål. Efterladt i fuldkommen ødelagt stand. Genopbygget og i årene efter brugt til utallige formål af lokalbefolkningen. Fra omkring år 2000 begyndte det at ”´gå ned af bakke med økonomien i huset, og det blev brugt mindre og mindre. Den sidste ejer satte huset til salg i 2010, og da var det stærkt nedslidt.

Lokale borgere tog initiativ til at danne en forening med det formål, at købe huset, og sætte det i stand. Foreningen Ørstedspavillonen opstod, og i løbet af ganske kort tid havde foreningen over 700 medlemmer.

Det lykkedes foreningen ved hjælp fra en fond, en del virksomheder og bidrag fra mange mange privatpersoner at rejse den nødvendige kapital til at købe huset. På baggrund af den store lokale opbakning startede arbejdet med at søge penge til en gennemgribende renovering.

Blik for brugerne

I forbindelse med renoveringen blev alle rør og installationer fra det gamle varmesystem revet ned, og nye rør og radiatorer blev etableret i hele bygningen. For at respektere bygningens arkitektur og udtryk blev ca. 80 af vinduerne renoveret af frivillige folk, og ca. 55 vinduer skiftet ud med nye, specialfremstillede vinduer med lavenergiglas. De renoverede vinduer blev alle udstyret med smukke forsatsrammer og lavenergiglas. Alle steder, hvor det var muligt, blev der nedlagt gulvvarme. Disse ændringer har medført en reduktion i de årlige varmeudgifterne på ca. kr. 40.000,- ex. moms.

Brugskvalitet

Fra at være et nedslidt hus med meget få muligheder, har renoveringen betydet, at Ørstedspavillonen i dag tilbyder en moderne teatersal med omklædningsfaciliteter, to store festlokaler, og et mindre mødelokale på 1. sal. I alt kan der i dag være 325 personer i huset på samme tid. Hvis det lykkes at samle de fornødne penge ind, er det aftalt, at Ørstedsselskabet skal have plads i det sidste lokale (155m2) over teatersalen til en fast udstilling, der handler om H.C. Ørsted. Hvis det lykkes, så er ringen sluttet. I Ørstedsparken ligger Ørstedspavillonen og huser en udstilling om H.C. Ørsted.

Bidrag til omgivelser

Renoveringen af Ørstedspavillonen har betydet, at lokalbefolkningen igen har fået det sted, der for manges vedkommende har været rammen om begivenheder i deres liv. Mange ”gamle” Langelændere kommer i dag tilbage fra alle steder i landet til Ørstedspavillonen for at fejre større eller minde begivenheder og mærkedage. Udover de mange mange private arrangementer er der også igen kommet gang i koncerter, revy og teaterforestillinger. Alt sammen noget, der har ført til, at Ørstedspavillonen har genindtaget sin naturlige plads i Rudkøbing, som stedet hvor man mødes.

Eksempelværdi

Erfaringerne har vist, at projektets gennemførelse var meget betinget af lokal opbakning. Uden lokal opbakning kan det være svært at gennemføre så stort et projekt som renoveringen af Ørstedspavillonen har været. Foreningen har desuden dokumentation for over 6.000 frivilligtimer. Mennesker, der har været med til at rydde op, bryde ned, genopbygge og vedligeholde huset. Driften af huset er udelukkende baseret på frivillig arbejdskraft. Der er intet lønnet personale tilknyttet huset.

Solidt samarbejde

I udbudsmaterialet til den store ombygning blev det hurtigt klat, at lokale håndværksfirmaer ”ville ØP”, og derfor lagde de stor vægt på balance imellem pris og kvalitet. Fem lokale firmaer vandt udbudsrunden, og kun de projekter der ikke fandtes firmaer til på øen, blev udført af firmaer uden for Langeland. Under hele byggeperioden var alle involverede parter, bygherre, arkitekt, ingeniør og håndværksfirmaer og kommunen indstillet på at projektet skulle løbe så gnidningsløst som muligt. Det glædelige ved denne måde at gøre tingene på er, at det lykkedes at holde budgetoverskridelsen på Kr. 22.844,-.

Økonomi og værdiforøgelse

Der er ingen tvivl om, at renoveringen har medført en betydelig større brugsværdi og i kraft af de donationer, der er givet til huset, hvoraf A. P. Møller og Hustru Chastine Mc.Kinney Møllers Fond til almene Formaal har doneret 10 mio. kr., er husets værdi på få år steget fra under én mio kr. til over 15 mio. kr. Med indsamlingen til købesummen, private bidrag og donationer i øvrigt, er der brugt godt 17 Mio. på huset over de sidste 5 år.

Udførelseskvalitet

Med husets alder og arkitektoniske udtryk - herunder de meget specielle frontispicer på begge sider af huset -stødte håndværkerne på detaljer i huset, der krævede, at de måtte ”genopfinde” metoder til at reparere og i nogle tilfælde forny bygningsdele, som for længst var gået i glemmebogen.

Parter bag projektet

Bygherre: Foreningen Ørstedspavillonen
Arkitekt: Ramvad Arkitekter, 5700 Svendborg (Karl Ramvad)

Yderligere information om projektet

https://www.oerstedspavillonen.com

Sted

Havnegade 92
5900 Rudkøbing

Fotos: Hans Sturesson

Realiseret

(Vælg fra listen)

Indstillingsår

2019

Anvendelse

Kultur

Areal

501-5.000m2