fbpx

Nyt liv i tidligere missionshus

Transformation af tidligere missionshus til moderne landsby-kulturhus.

Se mere

Nyt liv i tidligere missionshus

Transformation af tidligere missionshus til moderne landsby-kulturhus.

Læs projektets egen beskrivelse

Et tidligere missionshus, oprindeligt bygget i 1921, brugt i næsten 100 år, men havde mistet sin betydning i takt med at Indre Mission mistede sin indflydelse lokalt.
Det havde været brugt til missionsmøder, søndagsskole, juletræsfester, ja, sågar i en kort periode som klasseværelse.
Men fra omkring år 2000 stod huset næsten ubrugt hen og forfaldt.
Huset var erklæret bevaringsværdigt.
Omkring 2010 gik en lokal gruppe med den lokale formand for Indre Mission i spidsen sammen med andre om at ændre brugen af det, således at huset kunne få nyt liv.
Først lejede man sig ind i et lille lokale, hvor man drev en frivillig-cafe. Dette gav lidt midler til en meget nødtørftig istandsættelse. Alt udført ved frivillig arbejdskraft.
Men undervejs fik vi hjælp af LandSkaberne, der påpegede det nødvendige i, at arbejdet blev udført af professionelle.
22/9 2019 dannedes Foreningen BIS’koppen. Denne forening har i dag over 250 medlemmer.
Ved hjælp af lokal indsamling, lokale sponsorer og frivilligt arbejde lykkedes det at samle midler til køb af huset, der pr 1/6 2019 blev købt af Indre Mission for 335.000 kr.
Nu kunne Foreningen Bis’koppen begynde at søge fonde.
En lokal, pensioneret arkitekt påtog sig det store arbejde at måle op, lave diverse skitseforslag, lave rentegninger, udbudsmateriale og afholde licitation.
Firmaet JOSK i Skælskør påtog sig at udføre opgaven i takt med at vi fik midlerne.
Her skal nævnes nogle store donorer: RealDania/Underværker, Veluxfonden og ikke mindst Slagelse kommune, der bidrog med midler gennem Byfornyelsespenge og ikke mindst: gode råd.
Vi modtog også Landdistriktsprisen på 10.000 kr for vores initiativ.
I oktober 2020 holdt vi indvielse, noget fer blev omtalt i TV2-Øst.
I dag står huset flot, med gavle, der stadig vidner om Bisserups historie.
Indvendigt er det moderniseret tip-top med god isolering, spots i loftet, nye gulve, nyt køkken. Vinduerne er de oprindelige, men de blev istandsat med kit og ny maling. Bag vinduerne gemmer dig sig dog moderne termo-forsatsruder.
Huset bliver flittigt brugt, stor set hvor dag.
Her skal nævnes frivillig cafe, åben 3 gange ugentligt, strikkecafe, musik, teater, foredrag, billard (på det tidligere loft), computerhjælp. En gang om måneden er der Repaircafe, hvor frivillige hjælper med diverse reparationer. Vi synes, det er vigtigt og bæredygtigt. Disse reparationer kan være alt fra en mobiltelefon, der trænger til opgradering, en trøje, der skal have nye knapper, eller en stol, der skal limes.
Vi er også med i en streamet foredragsrække fra Århus universitet.
Om sommeren besøges huset af mange turister, idet det ligger lige ud til Margueritteruten.
Vi får stor ros fra alle sider.
Der er meget få tilbageværende missionshuse i Danmark. Vores forbinder en levende nutid med landsbyens historie.
Vi er selv meget tilfredse med processen og det færdige arbejde og inviterer gerne folk udefra til besøg.

Blik for brugerne

Et forfaldent missionshus, der emmede af fugt og kulde er omdannet til et moderne hus, der summer af liv. Der har været en stor grad af opbakning lokalt, lige fra de første frivillige isolerede loft og byggede skur til i dag, hvor huset bruges af en stor del af landsbyen, Bisserups beboere Det er ikke uden grund, at vi er stolte af resultatet.

Inspirerende ressourcetiltag

Som tidligere omtalt har man anvendt de tidligere materialer i stor udstrækning, f.eks tagsten, vinduer, mm. Al isolering sidder indvendigt. Der er opsat varmepumper, det tidligere toilet er opgraderet til handicaptoilet.

Eksempelværdi

Et godt eksempel på, at folk i landbyer kan gå sammen om et større renoveringsprojekt til gavn for byen, opland og gæster udefra.

Solidt samarbejde

Vi kan kun være stolte af et super godt samarbejde mellem bygherre, håndværkere, fonde og ikke mindst Slagelse kommune. Arkitekten, Georg Hansen, tegnede kun i hånden, men fik digitaliseret alle tegninger. Håndværkerne arbejdede godt sammen med arkitekten under udførelsen af arbejdet. Og sidst men ikke mindst fik vi en fantastisk støtte fra Slagels kommune.

Faglig kvalitet

Fra den spæde start, hvor vi troede på, at vi kunne klare opgaven ved frivillig arbejdskraft - til at vi fik en meget engageret håndværksmester der troede på ideenog udgørst opgaverne med respekt forhusets historie. Samtidig fik vi en formidabel god opbakning fra Slagelse kommunes afdeling for By-Plan-og Miljø, v. Else-Marie Hedegård. Hele vejen igennem har man brugt de eksisterende materialer i så stor udstrækning som muligt.

Levende bygningskultur

At renovere et 100 år gammelt missionshus involverer mange følelser, både hos tidligere brugere og nutidens moderne mennesker. Der har selvfølgelig været mange diskussioner undervejs, -især om i hvor stor udstrækning man stadig skal kunne se, at det har været missionshus. Men jeg synes, vi er landet fornuftigt, idet husets oprindelige udtryk er bevaret, inkl. kors og skriftsted på gavlvæggen. Samtidig er ingen i tvivl om, at det er et hus, der bruges flittigt af både gamle og unge. Huset ligger “centralt” i byen, er genbo til Brugsen, derstilmæssigt passer godt dammen. (Brugsen er Danmarks ældste nulevende Brugs, som vi hæger meget om)

Parter bag projektet

Bygherre: Foreningen BIS’koppen
Arkitekt: Georg Hansen (godkendt af RealDania/Underværker
Hovedentreprenør: Firmaet JOSK i Skælskør

Yderligere information om projektet

https://www.bisserup.dk/foreninger/biskoppen/

Sted

Holsteinborgvej 224, Bisserup
4243 Rude

Fotos: Kirsten Lichtenberg

Realiseret

2020

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Kultur

Areal

1-500m2