fbpx

Nybrogård

Botilbud

Læs projektets egen beskrivelse

Nybrogård er et af Gladsaxe Kommunes botilbud for borgere med psykosociale handi-caps

Bygningerne på Nybrogård består overordnet af en hovedbygning og en køkkenbygning op-ført i slutningen af 1800 tallet begge disse er bevaringsværdige, samt en boligfløj fra 1953.

Det er primært Boligfløjen, der indstilles til Renover prisen, men også helhedsindtrykket af Nybrogård er forbedret og indstilles tillige. Boligfløjens gule murværk før ombygningen har-monerede ikke specielt godt til hovedbygningens lyse farve. Efter udførelse af udvendig fa-cade isolering er den gule teglstensfacade erstattet af puds og maling som på hoved- og køk-kenbygningen således fremstår ”Nybrogård” nu som en flot helhed i de grønne omgivelser, hvilket ikke har været tilfældet siden boligfløjen blev bygget.

Boligfløjen er en 2½ etages opført i gule massive teglydervægge og forsynet med et stort valmet tegltag. I bygningens nordvestlige ende blev der i 1960’erne tilføjet en tilbygning som rummer fælles opholdsrum med udsigt over Bagsværd sø. Denne tilbygning er opført som betonkonstruktion med fladt tag der udgør en tagterrasse med udgang fra den udnyttede tag-etage.
Boligfløjen var generelt dårligt isoleret og tilbygningen mod nordvest havde store kuldebroer og passede slet ikke ind i helheden.

I perioden 2012 til 2013 gennemgik Nybrogård gengennemgribende ombygning istandsættel-se og energirenovering.

Hovedbygningen gennemgik en indvendig ombygning og blev indrettet til servicearealer og kontorer i stueetagen og midlertidige kommunale boliger med egne toilet og bad på første sal.
Energimæssigt blev hovedbygningen up graderet med nye tre lags superlavenergi vinduer.

Boligfløjen blev derimod total ombygget, til at rumme 24 tidsvarende almene handicapvenlige plejeboliger med eget toilet og bad. Hertil tidssvarende fællesboligarealer med køkken på hver etage. Boligerne i stueetagen blev organiseret med egne indgange direkte fra terræn.

Parter bag projektet

Bygherre: Gladsaxe Kommune ved Sundheds- og Handicapudvalget
Bygherrerådgiver: Gladsaxe Kommune ved. Ejendomscenteret
Totalrådgiver: White arkitekter A/S og Søren B. Nielsen A/S rådgivende som underrådgiver

Sted

Nybrovej 333
2800 Kgs. Lyngby

Realiseret

2013

Indstillingsår

2015

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2