fbpx

Nørrebro Park Skole

Læs projektets egen beskrivelse

Nørrebro Park Skole er en sammenlægning af 2 skoler. Projektet har omdannet bygningerne på Jagtvej 34 til at være de fysiske rammer om en moderne skole med faciliteter der imødekommer nutidige krav til et åbent og fleksibelt læringsmiljø. Dette er opnået ved en total indvendig ombygning og renovering af de eksisterende bygninger samt opførelse af en helt ny bygning. Det gennemgående arkitektoniske greb i ombygningerne har været at tilføre gennemlyste rum, lange tværgående kig samt flydende, varierede og fleksible rumforløb. Det sammensatte bygningsanlæg består af 3 bygninger, opført efter hver deres tids byggeteknik og arkitektoniske idealer. Omdannelsen er sket under hensyntagen til de eksisterende bygningers mange og forskellige kvaliteter.
Helt særligt for projektet er den bygningsintegrerede kunstneriske bearbejdning. Billedkunsten er integreret i bygningens indvendige overflader og omfatter bl.a. farvesætning af vægge og gulve samt udformning af akustikpaneler og silketryk på glaspartier. Dette er sket ved at inddrage en billedkunstner igennem hele projektfasen. Kunsten er det ”klister” der binder de arkitektonisk meget forskellige bygninger sammen. Det samlede anlæg opleves derfor som en helhed med genkendelige elementer der dels gentages, men også transformeres ved indarbejdningen i de forskellige bygninger, hvor den enkelte bygnings særpræg understøttes. Det pædagogiske sigte med den integrerede kunstneriske bearbejdning er at lade de rumlige omgivelser anspore brugerne til leg og læring gennem det ekstra lag af betydning rummene har fået.

Parter bag projektet

Bygherre: Københavns Ejendomme
Arkitekt: Nova5 - Billedkunstner: Male Bach - Ingeniør: EKJ Rådg. Ing.
Totalentreprenør: Enemærke & Petersen m. TRIARC arkitekter

Sted

Jagtvej 34
2200 København N

Realiseret

2012

Indstillingsår

2013

Anvendelse

Institution

Areal

5.001-20.000m2