fbpx

Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk

Renovering og tilbygning

Se mere

Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk

Renovering og tilbygning

Læs projektets egen beskrivelse

Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk har oplevet gennemgående renovering og ombygning, som omfatter: nyt indgangsparti, udvidelse af kantine, samt renovering af kælder og facader.
Landbrugsskolen oplevede voksende elevtal lagde skolens faglokaler, kantine og fællesarealer under pres, og skabte behovet for en opgradering. Med ønske om at bevare den eksisterende bygningsmasse, er skolen blevet transformeret og udvidet til et moderne undervisningsmiljø, der understøtter høj faglighed, kreativitet og samvær.
Derudover, fremstod skolen træt og nedslidt, med en anonym ankomst, som ikke levede op til ønsket om et kreativt udstrålende miljø, som både skulle tiltrække nye studerende og levere gode undervisnings- og fritidsforhold for elever og personale.
Derfor stod skolen overfor omfattende tilbygning, renovering og modernisering. Et centralt omdrejningspunkt for renoveringen blev et nyt nedsænket ”gårdrum” foran bygningen, som indbyder til aktiviteter og ophold og samtidig fritlægger den eksisterede facade til kælderlokalerne. Facaderne er åbnet op med nye store glaspartier, som muliggør placeringen af nye lys og åbne faglokaler med direkte adgang til udvendige gårdrum.
For at skabe mere plads i kantinen, var det nødvendigt at anlægge en tilbygning til det eksisterende rum, som kun var belyst af et nordvendt glasparti. Kantinen blev derfor forlænget ind i det nye gårdrum, som skaber et stort, åbent spiseområde gennemlyst og med adgang til en ny stor sydvestvendt terrasse.
For at imødekomme ønsket om en mere markant og åben ankomst, blev der skabt et klart ankomstforløb, som leder den besøgene op til et nyt vindfang og inviterer den besøgende ind. Når besøgende træder ind, mødes de af den eksisterende foyer, som nu er åbnet op til et rum i dobbelt højde, der skaber sammenhæng mellem etagerne.
Den eksisterende facade og svalegang er blevet løftet med en ny listebeklædning, som er et nyt gennemgribende element på både nye og eksisterende facader . Udenfor, stiger det nye gårdrum op i etager i en amfitrappe, og bliver gradvist et mere åbent areal, som indbyder til fysisk aktivitet med ny boldbane og opholdszoner.

Blik for brugerne

Med afsæt i brugernes behov for mere plads og en mere fremtrædende ankomst, startede en proces, omhandlende hvordan man med simple og ressourcebevidste virkemidler kunne efterkomme brugernes forventninger. Den store græsplæne, der lå foran den eksisterende bygnings indgangsparti, blev udgravet for at skabe plads til kantinens udvidelse, og har betydet at kantinen, der før var ensidet belyst, nu er fremstår som et gennemlyst miljø. Indgrebet har samtidig givet kantinens gæster direkte adgang til gårdrummet, og skabt muligheden for at man på solbeskinnede dage kan trække direkte ud på den sydvestvendte terrasse og nyde sin frokost. Samtidig har udgravningen betydet at de forhenværende kælderlokaler på modsatte fløj, nu er taget i brug som naturligt oplyste klasselokaler, der har skabt den ønskede pladsforøgelse i form af et behageligt læringsmiljø med udsigt til plænens nye amfitrappe. Ved at tage tagfladen i brug over kantineudvidelsen, fremhæves ankomsten til bygningens hovedindgang, ved at skabe en tydeligt markeret indgang med et attraktivt udvendigt opholdsmiljø. Det nyt vindfang åbner foyeren op i dobbelt højde, der lader rummet fordele sig ud i bygningens øvrige funktioner.

Eksempelværdi

Projektets lille skala har ikke indvirkning på den store effekt det har på brugerne og for området omkring skolen. Selvom renoveringen kun er et mindre om- og tilbygningsprojekt, sætter det et eksempel for, hvordan man med en kreativ forarbejdning af landskabet kan skabe nye rum inde såvel som ude. Kantinens tilbygning, giver ikke kun flere spisepladser, men med den indtænkte brug af tagfladerne, opstår der en markering af hovedindgangen og der samtidig skaber ophold i flere niveauer. Ved at gentænke landskabet uden for bygningen skabes et attraktivt udemiljø, der samtidig inddrager uudnyttede kælderrum og omdanner dem til indbydende læringsrum. Aktiveringen af kælderrummene er endnu et bud på, hvordan man kan genbruge og transformere uudnyttede faciliteter fremfor at bygge nyt.

Solidt samarbejde

For at sikre at projektet opfylder bygherres ønsker om til- og ombygning fremfor nybyggeri, og for at sikre, at den nye bygning afspejlede landbrugsskolens værdier, har åbenhed og samarbejde været et centralt element fra starten. Det har betydet faste møder mellem bygherre, rådgiver og entreprenører, med stor inddragelse af arkitekt og ingeniør i byggeperioden. Projektet har også haft til formål at demonstrere optimal udnyttelse af eksisterende ressourcer, hvilket har krævet stor åbenhed for holdbare løsninger og innovative tiltag. Derudover, har bygherrens ønske om at skabe et indbydende udtryk for bygningen, grundet i skolens værdier, yderligere understreget behovet for kreativitet og kommunikation mellem alle involverede parter.

Faglig kvalitet

Siden projektets begyndelse har der været fokus på at give den eksisterende bygning et stærkt arkitektonisk og håndværksmæssigt løft og samtidig respektere områdets historiske arv. Bygningens faciliteter er blevet løftet til et niveau, der matcher moderne læringsmiljøer og imødekommer nutidens forventninger. Tilbygningen er skabt med en nedtonet og afmålt æstetik, der understøtter bygningens hovedformål og samtidig placerer brugerne i fokus.

Levende bygningskultur

Projektet bidrager til en levende bygningskultur inde såvel som ude og på alle tider af døgnet. Det udvendig gårdrum er et centralt omdrejningspunkt i ombygningen, der skaber mulighed for både faglige og sociale aktiviteter. Der er skabt direkte adgang til gårdrummet fra de nye faglokaler i den eksisterende kælder og fra kantineudvidelsen. Desuden har bygningen fået et elegant løft med listebeklædning og nye vinduer, samt den nye tilbygning er med sin afdæmpede stil, har respekt for bygningen og for området historiske bygninger.

Parter bag projektet

Bygherre: Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk

Arkitekt: ak83 arkitekter

Ingeniør: Viborg Ingeniørerne A/S

Hovedentreprenør: Myhlenberg Byg A/S

Yderligere information om projektet

https://ak83.dk/nyheder/nordjyllands-landbrugsskole/

Sted

Halkærvej 3
9240 Nibe

Realiseret

2022

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2