fbpx

Nørreport Station

Læs projektets egen beskrivelse

Med over 250.000 mennesker der dagligt passerer området, er Nørreport Station Danmarks travleste trafikknudepunkt. Stationen var oprindeligt anlagt i 1916, renoveret i 1934 og trængte på flere planer til en gennemgribende ny renovering. Hvad der før var en station og et byrum karakteriseret som kaotisk, utrygt og larmende, er efter transformationen kendetegnet som et sted, hvor den daglige bruger er i fokus.
Det komplekse sted er med enkle greb blevet et rum i byen, hvor balancen mellem fodgængere, cyklister, cykler, busser, biler, boder og teknik er mere overskuelig og lettere tilgængelig end før ombygningen.
Den gennemgribende renovering af Nørreport Station opstod som følge af et krav fra Københavns Kommune(KK) om at skabe renere luft på fjernbaneperronen. Samtidig opstod et ønske fra Banedanmark om at udføre en tiltrængt renovering af betonen og membranen på oversiden af tunnelen, samt et ønske fra KK og DSB om en transformation af forplads og stationsbygninger.

Renoveringen rummer således fire delprojekter:
1. Renovering af fjerntogsperron
2. Renovering af tunnel
3. Trafikrenovering
4. Transformation af byrum og stationsbygninger

Den nye fjerntogsperron er med beklædning af perronvæg- og loft samt ny belysning, informationstavler og skiltning blevet lys og behagelig at opholde sig på. Ventilationstårne er transformeret til integrerede lysobjekter på pladsen, der med sine bænke skaber mulighed for ophold, og om natten står som lysende vartegn for stationen. Pladsen rummer nu ca. 2.100 cykelparkeringspladser. Cyklerne er samlet i forsænkede “cykelbede”, der gør det tydeligt, hvor man skal parkere sin cykel og gør at pladsen opleves mere overskuelig end tidligere. Som udgangspunkt for transformationen af den nye plads er trafikflowet ændret, således at Nørre Voldgade nu kun har trafik i pladsens vestlige side og står efter renoveringen som en åben og tilgængelig station med fodgængere og cyklister i centrum.

Blik for brugerne

De organisk formede tage er dækket med sedum, som forsinker regnvandet og opsuger CO2 fra luften. Udluftningen på fjerntogsplatformen er forbedret, al belysning er LED og solceller på taget bidrager til el-forbruget.

Brugskvalitet

De mange tusinde brugere har taget godt imod transformationen af station og byrum. Byrummet er gjort mere brugervenligt for fodgængere og cyklister således at man fx ikke længere skal vente på biler og busser for at komme fra Købmagergade til stationen.

Bidrag til omgivelser

Den renoverede stationsplads danner sammenhæng og direkte fodgængerkontakt mellem plads og middelalderby. Herudover ligger pladsen i forlængelse af Israels Plads og Torvehallerne og indgår som en naturlig del til det befærdede byrum.

Eksempelværdi

At koble perron og byrum sammen kan være inspirerende ift. fremtidige stationsrenoveringer. Sammenkoblingen skaber et mere brugbart byrum, og i stedet for blot at have karaktér som en transitzone indbyder plads og bygninger til positivt byliv og ophold.

Solidt samarbejde

Renoveringen samler 4 projekter i ét udbud. Formålet var at gøre byggeprocessen så kort og lempelig som mulig for pladsens mange brugere og samle projekterne i én entreprise.Projektet bruges som model af Værdibyg til vejledning af 'den gode proces'.

Økonomi og værdiforøgelse

Bygherrerne har fået en forbedret station, der skaber stor værdi for hele byen og står som et ikon for København som metropol og cykelby. Stationen har skabt bedre økonomi for omkringliggende butikker, og ejendommene i området er steget i værdi.

Udførelseskvalitet

Belægningen er et af flere projekter, der gjorde, at KK modtog brolæggerprisen 2015. De in-situ støbte cykelbede er veludførte og både de glittede overflader i bunden, de kostede overflader på de skrå kanter, samt dilatationsfugerne står knivskarpt.

Parter bag projektet

ARKITEKTER: Gottlieb Paludan Architects og COBE.
INGENIØR: SWECO. (Rambøll - trafikrenovering)
ENTREPRENØR: Aarsleff Rail A/S
BYGGELEDELSE: Banedanmark, COWI
ANDRE SAMARBEJDSPARTNERE: Bartenbach
BYGHERRE: Banedanmark, DSB, Københavns Kommune

Sted

Nørrevoldgade 15A
1360 København K

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Øvrige

Areal

5.001-20.000m2