fbpx

Nørrebro Teater

Læs projektets egen beskrivelse

Nørrebro teater åbnede som det første teater på Nørrebro i 1828. Den bygning teater ligger i nu er fra 1932, men var igennem en større renovering i midten af 1980érne.
Ombygning af teateret startede med udgangspunkt i at opfylde arbejdstilsynets krav om dagslys til medarbejderne. For at indfri dette krav, var en ombygning og omorganisering af funktioner nødvendig.

Teateret havde et ønske om at udnyttet denne ombygning til at samle personalet, skabe større synlighed både internt og eksternt samt give publikum en mulighed for at kigge ind bag kulisserne. Desuden var det et mål at synliggøre at teatret, er andet og mere end det der foregår på scenen.

Et stramt budget, behov et godt arbejdsmiljø, der lever op til lovkrav, samt en bedre udnyttelse at teatrets m2 var krav i byggeprogrammet.

Konceptet til at indfri kravene, resulterede i en mindre ombygning. Overordnet med omrokering af funktioner, ændring af facaden i form at et stort nyt vinduesparti og aktivering af ’passive’ m2 til en hyggelig, velfungerende og velbesøgt bar.

Projektet har udviklet sig løbende mens vi fik “åbnet” huset op. Mange af de oprindelige smukke og identitetsskabende lag fra 1930´erne kom frem under renoveringen og dem har vi brugt aktivt til at føre huset tilbage til dets oprindelige arkitektur.
Dette var ikke bare smukke løsninger men bidrog til en optimal byggeøkonomi, hvilket var en gode i dette projekt med en stram økonomi.

Husets ejer har sponsorere et 10 meter langt værk af kunstneren Allan Otte. Værket er udført på akustiske moduler, da en regulering af rummets akustik var en vigtig nøgle i projektet.

Projektet viser blandt andet hvordan der man ved at tænke akustik, indeklima og kan aktivere ”passive” m2 med funktioner som passer til nutiden.

Parter bag projektet

Bygherre: Nørrebro teater
Arkitekt: JJW Arkitekter

Sted

Ravnsborgade 3
2200 København N

Realiseret

2013

Indstillingsår

2014

Anvendelse

Kultur

Areal

501-5.000 m²