fbpx

Skolen

Læs projektets egen beskrivelse

Skolen er bygget i 1960 og er oprindeligt bygget i røde mursten med paptage. Facader og vinduer var fra skolens opførelse – ca. 53 år gamle. Ved om- og nybygningen af de 2.200 m² var det vigtigt at gøre skolen energimæssigt tidsvarende. Den skal danne rammen om mange fremtidige generationers skolegang, og et godt indeklima har stor betydning for arbejds-og læringsmiljøet.

Skolens ventilation er ombygget med behovsstyring og med genvinding med høj virkningsgrad. Styringen blev tilsluttet det eksisterende CTS-anlæg, som blev genbrugt og udbygget. Danakon etablerede et solcelleanlæg, som sørger for, at driften optimeres. I samspil med ventilationens genvindig sikrer det et sundt indeklima, mindsker fugt og sørger for mindst mulig miljøbelastning.

Til- og ombygningen blev udført etapevis.

Blik for brugerne

Udbygningen blev udført som et bæredygtigt byggeri efter lavenergiklasse 2015. Udover en energisikring af udbygningen, blev dele af den eksisterende skole efterisoleret, så den lever op til de nuværende isoleringskrav. Materialer er udvalgt efter princippet om bæredygtighed, og der er lagt stor vægt på, at lyskilder er baseret på lavenergi.

Brugskvalitet

Der var fokus på, at skolen skulle kunne være i brug under hele byggeprocessen, og at undervisningen blev forstyrret mindst muligt. Selve udformningen grunder i, at læringsformer samt lærer- og elevroller er under forandring og i visionen om at skabe en skole, der bobler af inspiration, innovation og nytænkning. Byggeriet afspejler, hvordan rammerne er med til at fordre læring, og vigtigst af alt, anerkender det de digitale læringsmidlers betydning nu og i fremtiden.

Eksempelværdi

Skolens rammer er med til at fremme børnenes fysiske udfoldelse, og skolens SFO er fra juni 2012 certificeret som en idræts og bevægelses SFO i samarbejde med DGI.

Solidt samarbejde

Planen for ombygningen lagde Danakon sammen med totalentreprisegruppen i tæt dialog med skolen, for at læringsprocesser og undervisningsforløb ikke gik tabt under byggeriet.

Parter bag projektet

Bygherre: Guldborgsund Komm.
Arkitekt: Skala Arkitekter
Ingeniørrådgiver: Danakon A/S

Sted

Skolegade 5
4840 Nørre Alslev

Realiseret

2013

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2