fbpx

Minimurerne i Varde

Bæredygtig konvertering fra bibliotek til kunsthåndværkshus

Se mere

Minimurerne i Varde

Bæredygtig konvertering fra bibliotek til kunsthåndværkshus

Læs projektets egen beskrivelse

Varde Håndværker- og Industriforening havde 150års jubilæum i 2016 og ville derfor gerne støtte op omkring et nyt projekt; indretningen af et nyt og formålstjenligt værksted til Minimurerne. Værkstedet skulle ikke bare være et sted, hvor de små huse bliver fremstillet, men i særdeleshed også være et sted, hvor lokale beboere og turister kan komme og overvære fremstillingen, og lære viden om Vardes historie.
Derfor var det oplagt at indtænke Vardes gamle bibliotek, som ligger i nær tilknytning til Minibyen, ved indkørslen til Arnbjerganlægget og Minibyen fra Lundvej midt i Varde. På denne måde bliver huset et naturligt omdrejningspunkt, en hovedbygning, for Minibyen, og et ”must-see” ved hvert besøg.
Minibyen i Varde er i dag en stor turistattraktion, som med en realisering af projektet fortsat vil få mulighed for at fastholde og udbygge sin turistmæssige værdi for hele Sydvestjylland.
Desuden får skoler og uddannelsesinstitutioner i området fordelagtige muligheder for at skabe interesse for både håndværksfag, men i særdeleshed også for lokalhistorien. I disse år er det desværre ikke specielt ”moderne” at tage en håndværksmæssig uddannelse, og ønsket er derfor, at dette initiativ kan skabe grobund for større interesse omkring håndværksfagene via en utraditionel vinkel at vise, hvordan håndværksmæssig snilde kan tilføre stor værdi til et samfund nu og for eftertiden.

Det tidligere bibliotek, en arkitektonisk perle, er opført i 1941.
Huset er tegnet af arkitekt Aage Bugge, som i sine tidligere år medvirkede på Martin Nyrups tegnestue, til opførelsen af Københavns rådhus. Han flytter i begyndelsen af 20’verne til Varde hvor han driver egen tegnestue indtil 1944.
Huset er tegnet i enkelt funktionalistisk stil, med rødt murværk og fugning tilsat få procent rød oxyd i mørtel.
Husets indgang kunne have referencer til Arne Jacobsens Texaco tankstation fra 1937.
På Lundvej er taget ligeledes formet som en paddehat, men her klart mere organisk.
Udhænget har skjult tagafløb i ”stokken”.
Grundhuset er opført i jernbeton, og med etageadskillelser i baumadæk.
Bygningen er i 2 etager, hvor øverste etage har en rumhøjde på næsten 4 m.
Øverste etage har været indrettet til bibliotek, udlån og læsesal.
I kælder og parterre har været depot, samlingslokale og personalerum.

Tegnestuen b17, har med få indgreb, såsom at flytte enkelte vægge, og mindre depoter, samt gode sammenhængende rum for Minimurerne virke.
Gamle trapper i sydvest fløjen blev fjernet, og i stedet udført en større vare- og personaleelevator, som har forbedret bevægelsen mellem etager.
I nordvendt gavl er vindue sænket, og den skæmmende trappe og udeområde er blevet fjernet.
Der er planlagt udskiftning af tag, og en komplet omfugning af huset i løbet af 2019, som dog forudsætter midler fra investor. Fugning vil være en nænsom tilnærmelse af den oprindelige røde fugefarve.

Der er fremkommet fint belyste arbejdsrum, og god bevægelse mellem disse.
I farvevalg er der fokuseret på jordfarcer med referencer til mørtel, teglsten, og klassiske vægfarver.

Brugskvalitet

Rummenes lysforhold er ideelle for minimurernes virke. Vinduer sidder højt, og giver derfor gode arbejdsforhold for udførelse af modeller, og endelige minihuse til parken. Det er muligt at opstille større maskiner og hejseværk op langs vægge, uden hensyn til facadevinduer.

Bidrag til omgivelser

Bygningen har bidraget væsentlig til forskønnelse af området, og ligger nabo til Vardes gamle museum, og Arnbjerg parken. Bygningen er omdrejningspunkt for mange besøgende gennem bydelen, for efterfølgende at finde roen i parken.

Eksempelværdi

Mange byhuse står uænset i mange år, og gemmer mange potentialer i alternativ anvendelse. Byhusenes karakter er ofte sammenhørende med en tidsperiode, hvori de er opført, og en nedrivning for nye formål, skaber ofte huller i gade og bybilledet. Derfor kan ideen om at genanvende før nedrivning, være inspiration til andre.

Solidt samarbejde

Ombygning og mindre restaurering er foregået i dialog med Varde Kommune, også fordi bygningen ligger inden for en bevarende lokalplan for Varde midtby. Det har været i alles interesse at bygningens historie afspejles i det fremtidige udtryk.

Økonomi og værdiforøgelse

Det gamle bibliotek på Lundvej var ejet af Varde Kommune, og anvendt af Vardemuseerne til opmagasinering. Bygningen blev overdraget Varde Miniby Fonden ved en ceremoni i 2018, hvorefter bygningen blev taget i brug af Minimurerne. Bygningen har fået mérværdi, i forhold til branding af Varde Kommune som turistmål, og de mange besøgende som kigger forbi Bygningen har skabt fælles kulturel værdiforståelse for noget egenartet for byen (minibyen) og understøtter samværet mellem de frivillige udøvere og brugere af huset.

Udførelseskvalitet

Der er fokus på at facader fremstår homogene i fuge og sten, som vil kræve en del forsøg hen over foråret med farvevalg i f.eks. fuger.

Parter bag projektet

Varde Miniby Fonden
v/formand Gustav Petersen
Lundvej 4a
6800 Varde

Tegnestue b17
v/ Knud Kristensen
Bøgevej 17 – 6800 Varde
Mail: b17@live.dk
tlf. 24 45 99 88

Sted

Lundvej 4a
6800 Varde

Realiseret

2018

Indstillingsår

2019

Anvendelse

Kultur

Areal

1-500m2