fbpx

Mineralvandsfabrikken

Transformation af et arkitektonisk mesterværk

Se mere

Mineralvandsfabrikken

Transformation af et arkitektonisk mesterværk

Læs projektets egen beskrivelse

Mellem den frodige J.C. Jacobsens have og den markante kedelhal med de ikoniske skorstene ligger Mineralvandsfabrikken. Arkitektens Carl Harilds stramt komponerede værk fra 1927 anses som et arkitektonisk mesterværk og er derfor fredet. Bygningen blev oprindelig opført til at huse produktion og lagring af sodavand i bryggertiden, men har gennem sin 100-års levetid været igennem flere transformationer som svar på den industrielle udvikling og nye, praktiske behov. Derfor eksisterer den ikke længere i sin oprindelige form. Transformationen af den fredede Mineralvandsfabrik i Carlsberg Byen bidrager med ny relevans til historien om et karakteristisk stykke kulturarv ved at tilføje et nutidigt lag af funktioner og materialer til de strukturer, der er bevaringsværdige. Med en stor ydmyghed og respekt for de bevaringsværdige kvaliteter, er der tilført en ny karakter og identitet til bygningen, som ikke bare bevarer det industrielle og ikoniske udtryk, men også bringer Mineralvandsfabrikken ind i det 21. århundrede og sikrer den et langt og aktivt liv fremover.

I dag indeholder Mineralvandsfabrikken private lejligheder, arbejdspladser og offentlige attraktioner, som tilpasser sig den eksisterende struktur og bringer nyt liv til den historiske fabriksbygning. Stueetagen og første sal er omdannet til et aktivt butiksområde, som er bundet sammen af en skulpturel ståltrappe, der understreger hallens oprindelige brug og samtidig tilfører en moderne kontrast til det åbne, lyse industrielle rum. Hjertet af bygningen – med sin imponerende dobbelthøjde – rummer 3000 kvadratmeter kontorområde. Mineralvandsfabrikken er den eneste fredede bygning i Carlsberg Byen, som er blevet indrettet til beboelse og er derfor en helt særlig bygning i området. De 20 loftlejligheder er udformet som toetages rækkehuse, hvor de oprindelige søjler, bjælker og betondæk er bevarede og blotlagt, så de historiske kvaliteter træder tydeligt frem. Samtidig skaber mørke, industrielle overflader, varme egetræspaneler og rå stålelementer smukke arkitektoniske kontraster til det historiske.

I det hele taget træder Mineralvandsfabrikken vigtige industrihistorie tydeligt frem. De markante doriske søjler, der er karakteristiske for bygningens første etager, samt betonbjælkerne under dækkende er bevaret. Ved at afrense dem for maling og give betonen en brandmaling fremstår de nu i med deres naturlige betonoverflade.

Blik for brugerne

Det er Mineralvandsfabrikkens fredede status og respekten for historien, der har været i højsædet for renoveringen af den bevaringsværdige fabrik, ligesom strenge krav fra Slots- og Kulturstyrelsen har drevet valg af bl.a. materialer, som sætter sine spor i det endelige resultat. Den arkitektoniske kapacitet i Carlsberg Byen er overvældende. Her eksisterer et unikt grundlag for at forme et nyt byområde, der er forankret i den helt særlige kultur og historie, der er til stede her. De mange blandede funktioner, som ikke bare bidrager til lokalsamfundet i Carlsberg Byen, men også skaber nye mødesteder, der er tilgængelige for alle, er med til at sikre, at Mineralvandsfabrikken bliver et moderne og bæredygtigt samlingspunkt. I boligerne på toppen af bygningen er der tænkt nærhed og fællesskab ind i udformningen, som sammen med de offentlige funktioner er med til at skabe et levende og trygt miljø for de mennesker, der bor og arbejder i området. At transformere og genbruge ressourcerne i en eksisterende bygning er i sig selv et spørgsmål om bæredygtighed. I Mineralvandsfabrikken styrkes dette yderligere ved at placerer boliger, der uden at forstyrre bygningens bevaringsværdige udtryk, sikrer, at den får en lang levetid.

Inspirerende ressourcetiltag

Mineralvandsfabrikken rummeligheder er en særlig kvalitet, som understreger bygningens industrihistorie. I de nederste niveauer er der indrettet et stort sammenhængende detailområde, som man kan tilgå direkte fra gaden. Bygningens 2. og 3. sal er forbundet af et stort dobbelthøjt rum, hvor der er indrettet kontorer med uformelle opholdsnicher. Nye, indvendige ståltrapper sætter et moderne præg på den historiske bygning og øger tilgængeligheden på tværs af de forskellige etager. De tyve boliger var ikke en del af den oprindelige plan, men lejlighederne bidrager i dag til at skabe et livligt miljø, når butikker og kontorer lukker om aftenen. Ved at kombinere alle disse funktioner sikres en aktiv by døgnet rundt, og samtidig reflekterer transformationen Mineralvandsfabrikkens livlige og omskiftelige fortid. Et snit gennem taget danner et åbent atrium, som skaber et samlingspunkt for Mineralvandsfabrikkens beboere, hvor de kan mødes i grønne, lyse omgivelser. Bygningens kulturarv bidrager i høj grad til omgivelserne. Renoveringen af Mineralvandsfabrikken er gennemført med stor hensyntagen til den historiske industribygning og med fokus på at tilføje et moderne lag af funktioner og materialer til det bevaringsværdige, der repræsenterer nutidige behov, så bygningen sikres et langt og mangfoldigt liv fremadrettet. Ved at bevare den oprindelige bærende konstruktion, de storslåede søjler, facaden og vinduerne, kan Mineralvandsfabrikkens identitet aflæses og historien bliver tilgængelig for hele det omkringliggende byrum. De eksisterende facadeåbninger er udvidet, så der skabes en transparens og kontakt mellem det åbne landskab i stueetagen og livet ude på gaden. Om aftenen vil lyset i lejlighederne øverst oppe give liv og varme, når butikker og kontorer lukker, og sikrer et levende og trygt miljø i og omkring Mineralvandsfabrikken hele døgnet.

Eksempelværdi

Carlsberg Byen har gennem de seneste år undergået en stor forvandling, hvor et nyt levende byområde blomstrer op blandt det historiske. Da produktionen flyttede fra Carlsberg Byen i 2008, blev Mineralvandsfabrikken ramme for kulturelle institutioner og kreative virksomheder, der er med til at skabe et aktivt, mangfoldigt lokalsamfund. Med sin historie og centrale placering kaldte transformationen derfor på flere funktioner for at kunne skabe og bibeholde et aktivt bymiljø. I dag er Mineralvandsfabrikken et levende eksempel på, hvordan en renovering og genfortolkning af et sted kan skabe et aktivt byrum, som rummer funktioner, der sikrer liv i bygningen i alle døgnets timer, og som samtidig åbner stedet op mod resten af byen. Derudover er restaureringens udførelse – med stor respekt og forståelse for historien – et godt eksempel i forhold til renoveringsdisciplinen og kan tjene som en inspirationskilde til transformationer af andre fredede bygninger, der udføres med stor ydmyghed og respekt for det eksisterende samtidig med, at der tilføres en ny karakter og identitet til det, der engang var.

Solidt samarbejde

En restaurering og transformation af en fredet bygning som Mineralvandsfabrikken er ikke mulig uden en løsningsorienteret og involverende proces. Resultatet af Mineralvandsfabrikken bærer derfor også præg af tæt dialog mellem både myndigheder, bygherre Carlsbergbyen Ejendomme, totalentreprenøren Hoffman og de rådgivende ingeniører fra Sweco under udførelsen.

Levende bygningskultur

Transformationen af Mineralvandsfabrikken bærer tydeligt præg af et højt fagligt niveau i forbindelse med udførelse. Der har bl.a. været meget stort fokus på de små detaljer i forbindelse med restaureringen for at værne om historien og bringe bygningsdelene tilbage til deres oprindelse. Gamle håndværkstraditioner har spillet en væsentlig rolle. Nye materialevalg er truffet med stor respekt for det eksisterende, så det skaber kontrast og harmoni med de rå overflader.

Parter bag projektet

Bygherre: Carlsberg Byen P/S
Arkitekt: Dorte Mandrup A/S
Landskabsarkitekt: 1:1 landskab
Ingeniør: Sweco Danmark
Entreprenør: Hoffmann

Yderligere information om projektet

https://www.dortemandrup.dk/work/mineral-water-factory-denmark

Sted

Pasteuervej 20
1778 København

Fotos: Adam Mørk

Realiseret

2020

Indstillingsår

2022

Jubilæumskategori

Bolig

Areal

5.001-20.000m2