Maltfabrikken i Ebeltoft

Bæredygtig renovering af Maltfabrikken i Ebeltoft med stor respekt for bevarelse af originalt æstetik.

Se mere

Maltfabrikken i Ebeltoft

Bæredygtig renovering af Maltfabrikken i Ebeltoft med stor respekt for bevarelse af originalt æstetik.

Realiseret

2020

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2

Beskrivelse

Maltfabrikken er midtpunktet i udviklingen af Ebeltofts historiske bykerne, som rummer nogle helt særlige kvaliteter og potentialer.
Ny Malt, som stedet er døbt, er byens mødested – et stykke levende kulturarv. Maltfabrikken er på en gang stedet med de mange brugerrettede faciliteter, men samtidigt et netværk, en dynamo og en formidler af aktiviteter og arrangementer. Stedets mange nye faciliteter inkluderer kulturhus, bibliotek, museum, ungekulturmiljø, Artists-in-Residence, klynge af kreative erhvervsdrivende, mikrobryggeri og meget mere. Samtidig er det planen, at Maltfabrikken skal være med til at binde midtbyens gamle købstadsmiljø bedre sammen med havnefronten.

Eksempelværdi

Maltfabrikken er folkets fabrik – drevet af fællesskaber, ildsjæle og passion med ønsket om at være en spirekasse for kreativ udvikling af både mennesker og samfund. Maltfabrikken er et samlingspunkt, et åndehul, et magisk mix af kreativitet, vildskab, madkundskab, viden, rock’n’roll, kærlighed og kontanter. Maltfabrikken er for børnefamilierne, for de unge og for de ældre. For turisterne om sommeren. Og i særdeleshed for kreativiteten, livskvaliteten og mangfoldigheden i det lokale.

Samarbejde

Der har i projektet været stor fokus på bevaring af det originale udtryk, Entreprenør Høgh & Sønberg har udvist dyd i det gamle håndværk og dets teknikker, især på murer faget.

Brugskvalitet og bidrag til omgivelserne

Maltfabrikken i Ebeltoft er et godt eksempel på, at bæredygtighed i byggeriet ikke kun afhænger af materialevalget, men også om at skabe nyt liv og hjælpe lokale ildsjæle i de mindre byer. Socialt har renoveringen skabt et nyt mødested for borgere og besøgende – ikke mindst fordi kommunen har lavet det modige træk at flytte bibliotek og museum ind i bygningen, der også huser erhvervsmål og restaurant, så det sociale liv i bygningen skaber grobund for at mødes. Og derudover skabes der imellem husene et nyt byrum, der forbinder vand og by, så den gamle fabrik, der oprindeligt er bygget, så den afskærmer byen for vandet, nu åbner sig op mod vandet, hvilket skaber sammenhængskraft og livskvalitet. Endelig betyder genbruget af bygningskulturen, at man kulturelt både fortæller den gamle historie – når man er i bygningen, kan man både se og mærke, at det har været en fabrik – men samtidig skaber rum for de mange fællesskaber og dermed sætter en ny historie i gang. - På den måde bliver byggeriet bæredygtigt i langt bredere forstand end, hvis man alene fokuserer på miljø og klima, siger Nina Kovsted Helk.

Energikrav og bæredygtighed

At bygge bæredygtigt handler ikke kun om materialevalg, men også om at sikre økonomisk, social og kulturel bæredygtighed. Det er Maltfabrikken i Ebeltoft et godt eksempel på. I Ebeltoft sker det f.eks. gennem det brede fokus på bæredygtighed: Klimaet tages ikke kun i ed ved at overholde alle regler og rammer, men også ved at genbruge bygningen, hvilket er en stor miljømæssig gevinst, fordi produktionen af byggematerialer som mursten og beton i sig selv er meget miljøbelastende. https://nordeainvestmagasinet.dk/artikler/baeredygtigt-byggeri-handler-om-meget-mere-end-baeredygtige-materialer

Udførelseskvalitet og værdiforøgelse

Med Maltfabrikken får Syddjurs Kommune et kulturelt kraftcenter af den slags, som på én gang beriger sit lokalområde og knytter forbindelser til hele Østjylland, ja til langt ud over landets grænser. Formidlingsenheden BMA, den nytænkte fusion af bibliotek, museum og arkiv, viser en helt ny vej for formidling af historie og kultur. Maltfabrikken er skabt af samarbejde og fællesskab – mellem kultur- og erhvervsliv, mellem privat og offentligt og mellem alle de mange borgere, organisationer og bidragydere, der har gjort det hele muligt

Yderligere information om projektet

https://maltfabrikken.dk

Sted

Maltvej 4-12
8400 Ebeltoft