fbpx

Løvvangen

Læs projektets egen beskrivelse

Løvvangen i Nørre Sundby er kandidat til Jubilæumsprisen af flere grunde:

• høje arkitektoniske ambitioner,
• stor beboerinvolvering og –tilfredshed,
• og en veltilrettelagt byggeproces.

I en periode, hvor almene boligorganisationer arbejder intensivt med renovering af den eksisterende boligmasse, lyser Løvvangen op som et renoveringsprojekt, hvor det til fulde er lykkedes at indfri alle ambitioner og mål: Løvvangen lever. Den nye bydel fungerer og fremstår som et – på alle måder – vellykket renoveringsprojekt, hvor det lykkedes at finde balance mellem de givne rammer og forudsætninger samt ambitionerne om at skabe et bæredygtigt byggeri i såvel social, økonomisk som miljømæssig forstand.

I dag er det knap to år siden, at håndværkerne forlod Løvvangen. De nyrenoverede boliger og de omdannede udearealer danner nu rammen for 815 familiers hverdagsliv. Beboerne oplever, at de mål og visioner, de var med til at opstille mange år tidligere, nu er indfriet. De fysiske forandringer bidrager positivt til hverdagen.

”Da vi solgte vores hus, ville vi gerne tilbage til Løvvangen, hvor vi også har boet tidligere. Vi synes, det er blevet et dejligt, grønt område – det er et skønt sted at bo med luft imellem blokkene. Vi har været i Kvarterets Hus en enkelt gang, det var en positiv oplevelse.”
Frits Bengtson, beboer

”Jeg tror ikke, vi var flyttet til Løvvangen, hvis området ikke var blevet renoveret. Vi ville gerne ud af byen, og her er bare mere plads og luft – huslejen er også lavere end inde i Aalborg. Jeg synes, det er rart, at der er luft imellem bygningerne, så man har privatliv, selvom man bor i lejlighed. De kæmpe altaner er også et plus. Jeg føler mig tryg her også om aftenen, for der er gjort meget for at lave åbne områder med god belysning.”
Louise Ottesen, beboer

’Livet mellem husene’ har fået et markant løft – de arkitektoniske ideer og den fysiske transformation af hele området har skabt et helt nyt, åbent og trygt, udeliv.

Blik for brugerne

Behovet for billige, velindrettede og tidssvarende boliger i Aalborg er stort. Derfor har det fra projektets begyndelse været en ambition at skabe et bæredygtigt byggeri – ikke blot i miljømæssig forstand – men også i sociale og økonomiske sammenhænge.

Brugskvalitet

Beboerne har taget positivt imod Det nye Løvvangen fra dag ét. De nye udearealer summer af liv, terrasser med blomsterkrukker, frokostselskaber og solbadende beboere har erstattet de nu tidligere triste og grå stuefacader.

Bidrag til omgivelser

Det nye Løvvangen’ åbner sig til omgivelserne. På den gennemgående kvarterssti, der løber gennem hele området, færdes skolebørn, folk på vej til arbejde og motionister. Og i centrum ligger Kvarterets Hus med bydelscafe.

Eksempelværdi

Løvvangen repræsenterer en byggestil og boligform, som præger mange almene boligbyggerier fra 60erne og 70erne. Såvel proces, arkitektoniske greb som projektets bæredygtighed står i dag som et enestående eksempel på løsningen af en renoveringsopgave.

Solidt samarbejde

Projektet har – trods sin størrelse – været udbudt i fagentrepriser og med en totalrådgiver som ansvarlig for byggeledelsen. Hele 20 lokalt forankrede håndværksvirksomheder har indgået i renoveringsprojektet, som har involveret mere end 200 medarbejdere.

Økonomi og værdiforøgelse

For beboerne har renoveringen – helt konkret – betydet et markant fald i varmeudgifter. Varmeforbruget er faldet med 33 %, hvilket svarer til et fald på varmeregningen på 16 % i perioden 2011/12 sammenholdt med 2015/16.

Udførelseskvalitet

Løvvangens nye teglstensfacader har tilført bebyggelsen et imødekommende og varieret udtryk sammen med de åbne og lyse indgangspartier. Materialevalg i øvrigt og det håndværksmæssige arbejde lever op til bedste danske byggetradition.

Parter bag projektet

Sundby-Hvorup Boligselskab
Totalrådgiver: KAAI
Udførende: Fagentrepriser

Yderligere information om projektet

https://www.sundby-hvorupboligselskab.dk

Sted

Løvvangen
Nørresundby

Realiseret

2015

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017