fbpx

LIlle Tingbakke

Læs projektets egen beskrivelse

Bebyggelsen er opført i 1976, og har i en årrække været præget af stor fraflytning, et dårlig omdømme i lokalsamfundet og fysisk nedslidning.

I et tæt samspil med beboerne og med integration af alle byggeriets parter, er der udarbejdet et renoveringskoncept, der udvikler bebyggelsen til en moderne og fremtidssikret boligbebyggelse.

Renoveringen omfatter nedrivning af 4 blokke og reduktion af boligantallet fra 117 til 60. Nedrivningen binder ankomstarealer sammen med havearealer, åbner nye uderum og udfoldelsesmuligheder og
tilfører bebyggelsen en halvprivat zone med terrasser og altaner. Boliger sammenlægges, elevatorbetjenes og der er gennemført en gennemgribende renovering af køkkener og badeværelser.

Eksisterende klimaskærm er erstattet med tidssvarende isolering, nye facader i teglsten samt efterisolerede tagkonstruktioner med karnap og ovenlysvinduer. Indeklimaet er opgraderet med ventilationsanlæg

Renoveringen belyser hvordan man kan etablere et velfungerende boligområde ved at ombryde den eksisterende struktur, opdatere boliger og efterisolere klimaskærmen til nutidig standard. Projektet har i væsentlig grad været med til at ændre lokalbefolkningen syn på bebyggelsen, og har formået at tiltrække nye beboere,

Blik for brugerne

Der er i projektet arbejdet med en række tiltag, herunder efterisolering af facader og tag, nye vinduer samt indbygning af ventilation. Se mere på:

Brugskvalitet

Bebyggelsen er ændret til en nyrenoveret bebyggelse med et varieret udbud af boliger. Fokus: nye lyse boliger, variation i bebyggelsesplan og boligudbud og nye kvaliteter som murede facader, karnapper, kviste, altaner mv.

Bidrag til omgivelser

Fra at være et nedslidt boligområde med et blakket ry i et mindre lokalsamfund, er bebyggelsen ændret til en nyrenoveret bebyggelse, der stiller nye boligtyper til rådighed for lokalområdet, og i kraft af nye beboere skaber et område i balance.

Eksempelværdi

Afdelingen var præget af mange fraflytninger og sociale problemer. Ombygningen tjener som eksempel på hvordan man ved at nedrive dele af bebyggelsen, skabe nye forbindelser, nye boligtyper og energirenovere kan etablere et nyt og attraktivt boligområde.

Solidt samarbejde

Projektet har på flere niveauer været præget af god dialog. Der er gennemført en omfattende brugerinddragelse(workshops, delmøder mv). Byggepladsen har været præget af at hovedentreprenør, byggeledelse og fagtilsyn var indstillet på at afprøve nye metoder

Økonomi og værdiforøgelse

Renoveringen har været omfattende. Ud over klimaskærm er alle indvendige overflader renoveret, badeværelser og køkkener er flere steder udvidet og bygget om. Sammen med foranstående beskrivelse af den sociale værdi, har det øget bygherrens samlede værdi.

Udførelseskvalitet

KONCEPT: OPBRYDNING OG DETALJERING: Dele af bebyggelsen rives ned til mindre enheder. Betonelementer erstattes af murværk. Murværk bearbejdes i flere farver.Tagflader detaljeres med kviste, ovenlys. Udearealer er opblødt og gjort tilgængelige.

Parter bag projektet

Bygherre: Vivabolig
Arkitekt: arkitektfirmaet NORD as
Ingeniør: Frandsen og Søndergaard
Landskabsarkitekt: Willy Rosseels Tegnestue

Yderligere information om projektet

http://www.byggeplads.dk/byggeri/bolig/lille-tingbakke?page=

Sted

Lille Tingbakke
9310 Vodskov

Realiseret

2014

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2