fbpx

Nr. Vium Skole

Landsbyen i skolen

Læs projektets egen beskrivelse

Nr. Vium Skole blev opført som centralskole i 1966 og sammenlagt med Troldhede Skole i 2008, hvorefter borgerne købte de tomme bygninger af Ringkøbing-Skjern Kommune med henblik på at udvikle Landsbyen i Skolen som ramme om hverdags- og fritidslivet i sognet.

Nr. Vium Sports- og Kulturcenter har i samarbejde med Erik Brandt Dam arkitekter/Cornelius+Vöge skabt program og udviklet indholdet i Landsbyen i Skolen. Det har været væsentligt at skolens betydning som historisk reference i erindringen hos mange blev respekteret og samtidig bidrog til at udvikle den nye fortælling om brugen.

Nedrivning var en forudsætning for at reducere både drifts- og entrepriseomkostninger og samtidig skabe en tættere og mere levende ramme om de mange aktiviteter.

Bygningen er i dag ramme om daginstitution, sfo, foreningsliv, idrætsaktiviteter, forsamlingshus, mødelokaler for erhvervslivet. Alt er forandret for at skolen kunne forblive den samme.

Blik for brugerne

Genbrug, genbrug, genbrug og efterisolering af lofter overalt samt et nyt fyr har været en god investering. Udvendig isolering efter nedrivning af eksisterende bygningsdele er både formidling og sund fornuft - drivkraften i projektet.

Brugskvalitet

Gennem delvis nedrivning er der skabt et fællesskab af større rum som ramme om møder, madlavning, teater, idræt. Transparens betyder at man aldrig er alene, men møder og hilser på hinanden gennem de gamle døre, der nu er franske altaner til multisalen.

Bidrag til omgivelser

Landsbyen i Skolen er blevet den by, vi ikke har. Stedet hvor man kommer forbi, hænger ud og mødes, tager ”snakken over hækken”, afleverer og henter børn i institution, sfo og hvor fritids- og foreningslivet får sit naturlige omdrejningspunkt.

Eksempelværdi

Borgerne i Nr. Vium sogn stemte for at sammenlægge skolen, tog ansvar for udvikle program og bringe bygningen ind i fremtiden og skabte i fællesskab de muligheder, der mere end før samler hele lokalområdet. At rive ned kan bidrage til at skabe nye rum.

Solidt samarbejde

Projektet er blevet til på initiativ af LOA Fonden. Program for Landsbyen i Skolen er udarbejdet i ligeværdigt samarbejde mellem borgere, institution og arkitekter, hvilket har forankret projektet solidt i lokalmiljøet.

Økonomi og værdiforøgelse

Reducerede udgifter til opvarmning som følge af reduktioner i bygningsmassen, efterisolering og mere energivenlige installationer. Landsbyen i Skolen har løftet lokalmiljøet og givet værdiforøgelse for hele Nr. Vium Sogn.

Udførelseskvalitet

Dygtige håndværkere har med klassisk, godt håndværk bidraget til at skolen i dag et oplevelsesrigt stykke hverdagskulturarv, der både peger frem og tilbage.

Parter bag projektet

bygherre: Nr. Vium Sports- og Kulturcenter
arkitekt: Erik Brandt Dam arkitekter ApS, Cornelius+Vöge
ingeniør: Ingeniørgruppen Vestjylland
farvesætning: Malene Bach

Sted

Sønderupvej 21
6920 Videbæk

Fotos: Laura Stamer

Vinder 2017

Realiseret

2016

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Kultur

Areal

501-5.000m2