fbpx

KulturZonen

Læs projektets egen beskrivelse

Projektet omfatter ombygning/renovering af to eksisterende bygninger i Ringe, som tidligere har indeholdt sygehus funktioner i form af Rygcenter og Centrumhus. Bygningerne er ombygget til kulturhus og musikskole.

De to bygninger er oprindeligt opført i 1885 og 1913 og indgår i byens KulturZone, der endvidere består af bibliotek samt multibane på Centrumpladsen, som er placeret mellem biblioteket og de øvrige bygninger i KulturZonen.

Fokus har været at skabe attraktive fysiske rammer, der særligt henvender sig til byens uddannelsessøgende unge, der ønsker at udfolde sig kulturelt (musik, teater, dans, litteratur, billedkunst osv.). Der er etableret en løsning med fokus på fleksibel anvendelse af lokaler, indbydende udfoldelses- og opholdsrum til unge, velfungerende faglokaler til musikundervisning og en stærk visuel identitet for KulturZonen.

Etableringen af en KulturZone i Ringe understøtter Faaborg-Midtfyn Kommunes ambitioner om at forbedre de fysiske rammer for kulturlivet, indrette opholds- og aktivitetslokaler til unge samt udvikle uddannelsesmiljøet og bymidten.

Den ene bygning er indrettet til musikskolens faciliteter, mens den anden er Ungdomskulturhuset. I sidstnævnte er en “bevægelsessal” åbnet op mod den bagvedliggende plads med et større glasparti og med gode muligheder for at åbne facaden op i forbindelse med større arrangementer. Her er også værksteds faciliteter, hvor de unge kan udfolde sig kreativt.

Bebyggelsen er indrettet med god tilgængelighed, lyd og ærlige materialer i et råt look fx med synlige installationer. I forbindelse med salen er der åbnet til spær/kip. Funktion og æstetik er således tænkt som en samlet enhed.

Brugskvalitet

Efter Ringe Sygehus er lukket har området trængt til nyt liv og en ny anvendelse. Renoveringsprojektet har løftet opgaven og skabt mulighed for at dyrke en række aktiviteter som Musik, Teater og Parkour. Udearealerne er inddraget i områdets koncept.

Bidrag til omgivelser

KulturZonen er et område i Ringe midtby, der blandt andet består af Ringe Bibliotek, en Multibane, Ungdomskulturhuset og Musikskolen. KulturZonen er udviklet for, at skabe en bred pallette af kulturfaciliteter med særligt fokus på unge.

Eksempelværdi

Projektet er et godt eksempel på en ny anvendelse, hvor en ældre bygning er åbnet op med en ny fleksibel, varieret og tidssvarende rumlighed. Områdets udearealer er tænkt sammen med bebyggelsens brug og kan inddrages i forbindelse med arrangementer.

Solidt samarbejde

Projektets ideoplæg for de to bygninger, er udarbejdet på baggrund af en brugerinvolverende proces. Bygningernes brug fungerer fortsat i samspil med flere aktører og brugergrupper.

Økonomi og værdiforøgelse

Projektet er med til at løfte områdets værdi arkitektonisk såvel som funktionelt, og dermed hele bymidtens attraktionsværdi.

Udførelseskvalitet

Bebyggelsens arkitektoniske kvaliteter er i høj grad løftet samtidig med at bebyggelsens byggestil er bevaret og at projektet er udført, så bebyggelsen er blevet tidssvarende og inspirerende for brugerne.

Parter bag projektet

Ordregiver: Faaborg-Midtfyn Kommune
Arkitekter: Skala
Ingeniør: Balslev

Yderligere information om projektet

http://sammenom.fmk.dk/projekter/ringe-egnen/kultur-zonen/

Sted

Centrumpladsen 6
5750 Ringe

Realiseret

2015

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Kultur

Areal

501-5.000m2