fbpx

Kongehøjskolen

Læs projektets egen beskrivelse

På Kongehøjskolen bliver 0. til 2. klasse undervist i ombyggede og nytænkte lagerhaller. Haller, som tidligere husede en medicinalvirksomhed, er nu fuldstændigt transformeret til rum for leg og læring. Om dagen vrimler hallerne med børn, om aften kan byens borgere nyde lokalerne. Arkitema Architects står bag den omfattende transformering.

Hvor der før var en medicinalvirksomhed, er der i dag masser af børn. De to haller er i dag indskolingen på den nye Kongehøjskole, hvor den ene hal nu er ombygget til moderne klasselokaler og den anden til en multihal. Multihallen står uopvarmet og fungerer som en stor overdækket legeplads med rum til rulleskøjter, løbehjul og store armbevægelser.
Udover legeområdet ligger der i multihallen en række bokse med værksteder, faglokale for musik, køkken og en stor multisal til idræt og fritid. I den anden hal er alle klasselokalerne. De to haller er bundet sammen af et åbent udendørs torv og omfavner tilsammen alt, hvad indskolingen behøver.

Når skoledagen er forbi, får multihallen nyt liv. Her bliver den transformeret til borgernes legeplads. De kan dyrke motion, invitere til koncerter eller holde bazar på de mange kvadratmeter. En kvalitet der giver værdi til byen, når hallen og multisalen er åben for foreningsliv og klubber. F.eks. ønskede atletikklubben en overdækket løbebane til længdespring. Det blev løst ved at give mulighed for at man løber gennem hallen og hopper ud af en port i gavlen for at tage sit spring i en sandgrav, der er placeret op af gavlen. Lokale- og anlægsfonden støttede projektet.

Den nye Kongehøjskole er en fusion mellem Brundlundskolen og Rugkobbelskolen. To mindre skoler som nu tilsammen udgør en firesporet skole med SFO. Udover ombygningen af lagerhallerne, har Arkitema Architects tegnet en nybygning til mellemtrinet og renoveret de eksisterende faglokaler.

Brugskvalitet

Skolen har fået adgang til mere areal under tag end hvis man havde bygget nyt. Den store hal kan en masse set i forhold til det danske klima. Den fungerer som eet stort lege/læringslandskab.

Bidrag til omgivelser

Efter skoletid står hallen og multisalen åben for foreningsliv og klubber. Her kan borgerne dyrke motion, invitere til koncerter eller holde bazar på de mange kvadratmeter. En kvalitet der giver værdi til byen.

Eksempelværdi

Projektet er en interessant transformation, hvor kommunen har tænkt anderledes og opnået merværdi ved at genanvende noget eksisterende som ikke umiddelbart var "skoleegnet".

Parter bag projektet

Bygherre: Aabenraa Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: MOE

Yderligere information om projektet

http://arkitema.com/da/projekter/laering/kongehøjskolen

Sted

Tøndervej 90 / Dr. Margrethes Vej 60
Aabenraa

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Institution

Areal

5.001-20.000m2