fbpx

Kollektivhuset

Læs projektets egen beskrivelse

De Vanføres Boligselskabs Kollektivhus repræsenterer den typiske første fase i den boligmæssige omsorg for en befolkningsgruppe, der har krav på specielle løsninger i lejlighedernes udformning. Det 13 etager store højhus rummer 214 handicapboliger og står som et vartegn på 1950’ernes sociale og byggetekniske visioner. Danakon har i en årrække været rådgivende ingeniør på flere ombygninger og renoveringer af Kollektivhuset på Hans Knudsens Plads. I 2007 afsluttede Danakon sin første store opgave på huset, som primært bestod i at udskifte vandrør og faldstammer i boligerne.

Oprindeligt men moderne
Arbejdet omfattede desuden en renovering af de bevaringsværdige facader mod nord, syd og øst, der samtidig bestod i udskiftning af vinduer og afrensning og udbedring af betonskader. Renoveringen får i dag facaderne til at fremstå som et nutidigt bud på det oprindelige udtryk. Siden har Danakon udført ingeniørrådgivning på etableringen af familieboliger i huset.

Over p-kælderen blev anlagt taghaver, som blev overdækkede med ovenlys. Huset fik desuden et nyt dobbelthøjt indgangsparti med tilhørende lyse og rummelige fællesarealer. Det ligger godt i tråd med den oprindelige kollektivtanke.

Mobilsug og arbejdsmiljø
Affaldet fra boligerne opbevares i en beholder under bygningen, som fyldes via den eksisterende indkastningsskakt. Beholderen tømmes et par gange ugentligt via en specialdesignet renovationsvogn, der suger affaldet op fra kælderen. En løsning, der både tilgodeser arbejdsmiljø og æstetikken omkring bygningen.

På første etage blev erhvervslokaler ombygget til boliger og i 2014 forventes 10. og 11. etage at stå færdige som nye familieboliger. De 20.000 m² fremstår således stadig som et moderne byggeri men med et bæredygtigt udgangspunkt såvel økonomisk, socialt og
miljømæssigt.

Sagen blev afleveret i henhold til tidsplanen.

Blik for brugerne

En af husets udfordringer var de nye krav til håndteringen af affald. Danakon vurderede, at en traditionel udvidelse ikke var langtidsholdbar og rentabel. Bl.a. fordi en udvidelse i beton i så høj en bygning er forbundet med store risici. Ud fra princippet om bæredygtighed fandt Danakon en ny og fremtidssikret løsning. I stedet for at udvide kælderrummet, blev der etableret mobilsug via rør, som blev lagt under kældergulvet.

Brugskvalitet

Se ovenstående beskrivelse

Bidrag til omgivelser

Arbejdet omfattede en renovering af de bevaringsværdige facader der i dag får bygningen til at fremstå som et nutidigt bud på det oprindelige udtryk. Samtidig er området omkring bygningen og på den store forplads blevet fornyet og vitaliseret, med indretning af en række fællesfaciliteter og legeplads, der deles med den nærliggende børneinstitution. Omdannelse af stueetagen og etablering af det dobbelthøje adgangsareal mod Lyngbyvej giver en ny og bedre sammenhæng i husets ankomst og fordelingsarealer.

Solidt samarbejde

Kollektivhuset har i høj grad en differentieret beboersammensætning. Derfor havde Danakon stort fokus på beboerhåndtering i processen og på at tage hånd om de forskelligartede behov, som beboerne oplever. Renoveringen foregik mens boligerne var beboede.

Økonomi og værdiforøgelse

Ejendommen er renoveret og fremtidssikret med afsæt i bygningernes gode kvaliteter. Dette sikrer attraktive boliger for en varieret brugergruppe, og danner dermed grundlag for en stabil og økonomisk velfungerende boligafdeling, med reducerede omkostninger til energi og vedligeholdelse.

Udførelseskvalitet

Der har under projekteringen været stor fokus på detaljerne i ejendommen, både de eksisterende og de fremtidige. Løbende dialog mellem de projekterende og de udførende har under udførelsesfasen sikret gensidig vidensoverdragelse og dermed styret udførelseskvaliteten sikkert i havn. I de forskellige projekter har vi fordybet os i særlige teknologiske løsninger for at imødekomme nogle af de udfordringer som omdannelserne rummer. Blandt andet har vi udviklet særlige spjæld til solcellerne, der er integreret i de farvede glasbrystninger. Her er der mulighed for at bruge overskudsvarmen til opvarmning af altanen i de kolde måneder, samt via spjældet bortventilere den i de varme måneder.

Parter bag projektet

Bygherre: De Vanføres Boligselskab, afd. 1
v/ Boligkontoret Danmark
Rådgivere: DOMUS Arkitekter A/S &
Danakon A/S
Hovedentreprenør: B. Nygaard Sørensen A/S

Yderligere information om projektet

http://www.bns.dk/503/kollektivhuset-kbenhavn

Sted

Hans Knudsens Plads 1
2100 København Ø

Realiseret

2013

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017