fbpx

Kildevang, Åvang og Søvang

Læs projektets egen beskrivelse

Projektet gik ud på at etablerer en mere tidsvarrene bolig med eget køkken og bad, samt en separat indgang til hver bolig, således at konflikter undgås og beboerne ikke er tvunget til at passere hinanden.

i Kildevang og Åvang indrettes der til sammen 26 forsorgsboliger og 4 herbergs boliger samt personale- og fællesfaciliteter i Søvang indrettes der 12 plejeboliger med et fælles rum.

Der blev lagt stor vægt på at rumdisponeringer, materialer og design er så lidt institution-præget som muligt, uden at gå på kompromis med sikkerhed og robusthed.

Saxenhøjs oprindelige bygningsmasse fra 1800- tallet er undergået en del til- og ombygninger gennem tiden.
Der er i valget af dørpartier lagt vægt på at bygningerne fremstår mere åbne og i møde-kommende og samtidig danner en arkitektonisk helhed med de eksisterende facader, de udvendige trapper er et nyt element i Saxenhøj, og de bringer liv i de relativ lukkede og inaktive facader.

Blik for brugerne

For hver af de tre bygninger, er konstruktioner isoleret iht. BR 2010, samt overholder energirammeberegningen.

Brugskvalitet

Minimeret mulighederne for konflikter mellem brugerne samt sin egne indgang fra det fri.

Parter bag projektet

Bygherren: Forsorgshjemmet Saxenhøj
Arkitekt: ETN - arkitekter
Ingeniør: AJ Consult
Fagentrepriser :
BOHUS A/S - Garant Nykøbing - Enelco - Aktiv VVS .

Sted

Nørrevang 24A - 24B - 24C
4990 Sakskøbing

Realiseret

2014

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Øvrige

Areal

501-5.000m2