fbpx

Ellebjerg Skole

Læs projektets egen beskrivelse

Gjorde det muligt for elever og lærere at vende tilbage til en ”ny” skole.

Efter et skoleår med mange udfordringer, kunne elever og lærere vende tilbage til en flot og farverig skole.

”Velkommen til en skole under ombygning” – Sådan blev skoleåret 2012/2013 introduceret for de godt 400 elever og lærere på Ellebjerg Skole i København SV.

Ellebjerg Skole fra 1950 skulle gennemgå en totalrenovering. Adserballe & Knudsen fik æren at renovere og modernisere skolens 26 klasselokaler, fire faglokaler samt aula så skolen fremstod genoprettet i skoleåret 2013/2014.

Den største udfordring var, at skolens elever og lærere skulle have deres daglige undervisning – så vidt muligt uforstyrret – mens arbejdet stod på, og håndværkerne skulle nå meget på kort tid. For at imødekomme dette kriterium på bedste vis havde Adserballe & Knudsen i dialog med skolen lagt en plan for at sikre en fornuftig og ansvarlig adskillelse fra arbejdsområdet.

Arbejdet blev opdelt i 12 etaper, så elever og lærere kunne rykke fra gamle til nye lokaler, efterhånden som de blev klar. Der blev imidlertid konstateret asbest, bly og PCB i de oprindelige byggematerialer og overflader, så det krævede en endnu tungere logistik at holde skolen kørende, mens renoveringen blev håndteret sikkerhedsmæssigt forsvarligt, uden at nogen kom i kontakt med de farlige stoffer. Når en etape blev igangsat, blev området afspærret, og der blev opsat sluser, så støv ikke spredte sig ved nedrivningerne af de gamle byggematerialer.

3-4 byggeledere og 8-10 tømrer udskiftede vinduer, opsatte nye sænkede lofter m.m. og afsluttede med at udskifte taget, mens 10 andre udførte murer-, maler-, og VVS-arbejde.

Ellebjerg Skole er et eksempel på god renovering, da det lykkedes at genoprette og forny skolen med respekt for de eksisterende bygninger, mens skolen var i fuld drift samt med minimale gener for elever og lærere. Resultatet blev en flot og farverig, nyrenoveret skole til glæde for elever, lærere og forældre.

Parter bag projektet

Bygherre, Københavns Kommune
Rådgiver, Henrik Larsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
Udførende arkitekt, Arkitektfirmaet Friborg & Lassen A/S
Hovedentreprenør, Adserballe & Knudsen A/S

Sted

P. Knudsens Gade 37-39
2450 København SV

Realiseret

2014

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2