fbpx

Jens Warmingsvej

Læs projektets egen beskrivelse

Renoveringen er udført som en helhedsplan, der involverede nybyggeri. Fokus har været at få skabt variation i boligtyperne, så området bliver attraktivt for forskellige målgrupper. Helhedsplanens gennemførelse har givet afdelingen et samlet kvalitets-løft, hvor de eksisterende familieboliger er renoveret gennemgribende, friarealerne er opgraderet og der er opført nye boligtyper, hvorved bol¬ig-udbuddet udvides med flere typer og -størrelser.

Jens Warmingsvej på Amager bestod oprindeligt af 62 et-plans murede rækkehuse med flade tage opført i 1962. I renoveringen er nedslidte bygningsdele fjernet og genopbygget, herunder klima-skærm og tekniske installationer. Bebyggelsesstrukturen er i helhedsplanen tænkt som en bølgebevægelse, hvor der bygges 1. sal på hver anden blok og bygges til i enden på næsten hver anden blok. Det giver en varieret bebyggelse, som tillader dagslys at komme ned mellem husene. Der er fastholdt kontraster mellem de forskellige boligtyper. Der er opført 40 nye boliger i afdelingen. De er bygget som tagboliger og gavlboliger på nogle af husrækkerne. Desuden er der opført en ny række med to-plansboliger. Det har været et sigte med projektet at fastholde og understøtte den gode stemning og atmosfære, der allerede var i bebyggelsen. Den mere blandede beboersammensætning betyder meget for fællesskabet. En del af bebyggelsens ældre beboere kan blive i bebyggelsen i længere tid end tidligere, da en del af de nye boligtyper er tilgængelige og ældreegnede boliger.

Der har været et godt samarbejde med de eksisterende beboere via et nedsat byggeudvalg som har medvirket til en aktiv proces og løbende holdt godt øje med både rådgiverne og de udførende 
Der har fra beboerne været fokus på at fastholde deres boliger som velkendte rammer med samme antal værelser som oprindeligt. På Jens Warmingsvej er der eksempler på beboere, som har boet i bebyggelsen fra dens opførelse og i op til 3. generation.

Blik for brugerne

62 eksisterende rækkehuse er efterisoleret på facader og i terrændæk. Tagkonstruktionen er udskiftet til et nyt velisoleret tag, eller dæk mod 1. sal. Der er nye vinduer og ventilationsanlæg. De 40 nye boliger er opført i lavenergiklasse 2015.

Brugskvalitet

De eksisterende beboere har fået en fornyet bolig med velkendt indretning og placering med brugsret til egne haver i stueplan. Der er skabt tilgængelighed med niveaufri adgang i 30 stueplansboliger, det giver mulighed for beboere med nedsat funktionsevne.

Bidrag til omgivelser

Det nedslidte område på hjørnet af Englandsvej og Vejlands Allé har med renoveringen af boligerne fået et markant arkitektonisk løft. Friarealerne omkring boligerne er renoveret med ny beplantning, lege- og opholdsområder.

Eksempelværdi

Renoveringen har sammen med nybyggeriet givet bebyggelsen et komplet ”facelift”. Det beskedne udtryk, som var gemt bag havemure, er skiftet ud med et moderne figurativt udtryk med variation i højde og længde på blokkene.

Solidt samarbejde

Projektet er et fint resultat af et aktivt samarbejde med de mange parter i et støttet alment projekt. Samarbejdet startede i 2008 og har været udfordret af en lang proces, nedslidt bebyggelse, høje ambitioner og byggetekniske udfordringer i udførelsen.

Økonomi og værdiforøgelse

De 62 eksisterende rækkehuse har opnået en betydelig energibesparelse. De 40 nye boliger er opført i lavenergiklasse 2015. Renovering kombineret med nybyggeri giver en værdiforøgelse i forhold til flere og mere attraktive lejemål.

Parter bag projektet

Bygherre: Boligselskabet Hjem administreret af FA09
Totalrådgiver, Arkitekt: Mangor & Nagel Arkitekter
Ingeniør: Wissenberg A/S
Landskabsarkitekt: Mangor & Nagel PLAN + LANDSKAB
Udførende hovedentreprenør: Adserballe & Knudsen A/S

Yderligere information om projektet

http://www.bs-hjem.dk/afdelinger/jens-warmingsvej/

Sted

Jens Warmingsvej
2300 København S.

Realiseret

2016

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017