fbpx
Se mere

Jacob Gade Kollegiet

Læs projektets egen beskrivelse

Kronprinsessegade 44, som er fredet, opført i 1804 som en af følgerne af Københavns brand i 1795. Den er en del af en perlerækken af smukke klassicistiske bygninger, som støder op til Kongens have.
Ejendommen består af 21 velbevarede lejligheder med mange originale interiører herunder usædvanligt mange fine lærredstapet, paneler, oprindelige kogesteder og smukke licéner.
Bygningen blev hovedrestaureret i tæt samarbejde med Kulturstyrelsen, efter en grundig opmåling- og registreringsfase.
I 1972 erhvervede Fonden Jacob Gades Legat ejendommen, og etablerede Jacob Gade Kollegiet her. Lejlighederne bebos nu – i overensstemmelse med legatets fundats – af konservatoriestuderende fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, som her er etableret i mindre bofællesskaber i de enkelte lejligheder.
Jacob Gades Legat har siden de sidste ”almindelige” lejere flyttet ud i 2009, haft et ønske om at forbedre indretningen og faciliteterne i ejendommen. Derfor blev der i 2012 udfærdiget et prospekt som grundlag for en ansøgning om fondsmidler til at gennemføre disse bygningsarbejder for. Der blev doneret midler hertil fra 3 fonde, og projektet blev igangsat primo 2014.
Arbejdet har bl.a. omfattet sammenlægning af en del af lejlighederne, indretning af møblerede lejligheder til internationale gæstestuderende, etablering af nye badeværelser og køkkener, nye gulve i hele bygningen, efterisolering af facade, terrændæk og vinduer, nye installationer og føringsveje, og en generel istandsættelse af alle overflader i lejlighederne. Herudover er der etableret et nyt fælles musikøverum i kælderen og ejendommen har fået nyt tag.
Restaureringen af bygningen viste sig særlig vanskelig fordi der under udførelsen åbenbarede sig en række uhensigtsmæssige tidligere udførte løsninger. F.eks. var nogle af de bærende konstruktioner blevet fjernet under en tidligere renovering, ligesom der var behov for en omfattende skimmelsvampsrenovering.

Blik for brugerne

Har arbejdet med at opgradere den fredede bygning således, at fredningsværdierne bevares og energikravene overholdes.

Eksempelværdi

Her er tale om et unik boform for studerende. En idé som er let at kopiere og bruges, hvor der er mangel på ungdomsboliger. Her er boliger for kærestepar, og for mindre bofællesskaber. Hver har sit rum og så er der et fællesrum i hver lejlighed.

Udførelseskvalitet

En ambitiøs bygherre som er gået efter kvalitet, holdbarhed og genanvendelighed.

Parter bag projektet

Bygherre Jacob Gades Legat
Ydelse Totalrådgivning, arkitekt
Arkitekt Erik Møller Arkitekter
Ingeniør Eduard Troelsgaard A/S og Gert Carstensen A/S
Konservator Anne Simonsen

Sted

Kronprinsessegade 44
1306 København K

Realiseret

2016

Indstillingsår

2018, 2019

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2