fbpx

Hornemanns Vænge

Læs projektets egen beskrivelse

Energirenoveringen bestod af 6 blokke i 3 etager med fuld kælder. Hver blok består af 4 opgange med i alt 288 lejligheder.

Renoveringsarbejderne omhandlede primært renovering og efterisolering af klimaskærm herunder facader, vinduer og glasinddækninger af altaner samt etableringen af nye altaner på sydvendte gavle.

Tagene på boligblokkene blev udskiftet fra flade til saddeltage med listedækning og der blev foretaget ekstra isolering i tagrummet.

Der blev endvidere installeret ventilationsanlæg med varmegenvinding og monteret solvarme- og solcelleanlæg på de renoverede tage.

Inde i lejlighederne blev der foretaget en mindre renovering af badeværelserne og de eksisterende brugsvandsinstallationer blev udskiftet.

Udenomsarealerne blev desuden forbedret med ny beplantning, belægninger, skure samt kunstprojekt på gavle af blokkene.

Endelig blev boligerne i stueetagen i den ene blok ombygget til handicapegnede boliger med særlige hensyn til tilgængelighed.

Lejlighederne var beboede i hele byggeperioden og koordineringen med særlige beboerhensyn blev udført med respekt af B. Nygaard Sørensen A/S’ projektmedarbejdere og egne tømrere og snedkere.

Hornemanns Vænge er endelig en del af et pilotprojekt, hvor det ved hjælp af diverse målere på de tekniske installationer skal afdækkes, hvor bygherre og brugere får mest ”energiværdi” for de energimæssige tiltag.

Solidt samarbejde

Se ovenstående beskrivelse

Parter bag projektet

Bygherre: Postfunktionærernes Andelsboligforening, afd. 18
Bygherrerådgivere og Ingeniør: Wissenberg A/S
Arkitekt: Friborg og Lassen A/S
EL-Ingeniør: Gert Carstensen A/S
Landskab: SBS Rådgivning A/S
Hovedentreprenør: B. Nygaard Sørensen A/S

Yderligere information om projektet

http://www.bns.dk

Sted

Hornemanns Vænge 57,
2500 Valby

Realiseret

2013

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017