fbpx

Hjørring Gymnasium

Se flere af projektets billeder

Realiseret

2013

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2

Læs projektets egen beskrivelse

Passivhus renovering og tilbygning af Hjørring Gymnasium er udført i 2 etaper.
1. etape er tilbygning af faglokaler til de musiske / kreative fag samt nyt foyer og hovedindgang, samt en renovering af eksisterende festsal med adgang til nye dramafaciliteter i tilbygningen. Tilbygningen omfavner den eksisterende festsal og konceptet arbejder med kontraster og et spil / modspil mellem eksisterende og nye materialer, sammenbygningen af nyt og gammel, samt kobling af rumlighed og lys. I kælderniveau er den eksisterende kantine blevet udvidet, desuden er der etableret et stort auditorium og multimedielokaler med direkte adgang udefra.
Tilbygningerne er opført som passivhuse med fokus på optimering af gratis varmebidrag samt minimal varmetab. Bygningernes klimaskærme er højisoleret med superlavenergivinduer og et effektivt varmegenvindingsanlæg. Energiforbrug for opvarmning af bygningen på 3.000 m2 svarer til opvarmningsbehov for 3 villaer.
2. etape er en renovering af eksisterende gymnastiksale og omklædningsfaciliteter, samt en tilbygning med motionsrum. Konceptet arbejder med at skabe en bedre funktion og udnyttelse i forhold til nutidige krav som genspejler sig i både organiseringen med ikke mindst i materialevalg og arkitektoniske virkemidler. En transformation fra 60´erne til 2014. Denne tilbygning og renovering er udført med totaløkonomiske præmisser efter princippet ”så energioptimeret som økonomisk muligt”.
Renoveringen viser, at der er muligt at funktion, energioptimering og arkitektur kan gå hånd i hånd som skaber en helhed til gavn for elever og brugere – indenfor samme prisramme som en bygning opført efter gældende BR10 krav. Energibesparelsen ligger beregningsmæssigt på over 50%.

Energikrav og bæredygtighed

Bygningen er projekteret og opført som passivhus. Energiforbrug ligger ca. 70% lavere end et byggeri opført efter gældende energikrav (BR10 denne gang). Derudover er der arbejdet med bæredygtige materialer. F.eks. en facadeløsning af bæredygtigt træ.

Brugskvalitet

Projektet er opført som til- og ombygning af et eksisterende gymnasium. Bygningen løser en del problemstillinger. Som det største og væsentligste punkt skaber bygningen nye rammer til de kreative fag – musik og drama, som får med tilbygningen en hel ny og repræsentativ placering. Bygningen skaber samtidig en god sammenhæng mellem festsal, drama, foyer og danner samtidig en markant hovedindgang som var et vigtigt ønske af bygherren.

Samarbejde

Projektet er udført i en totalentreprise i en åben og ærlig dialog mellem parterne – arkitekt, bygherre, bygherrerådgiver og entreprenør. Hele byggeperioden var kendetegnet i en smidig og dialogbaseret proces og resulterede i bygning i en høj håndværksmæssig kvalitet.

Udførelseskvalitet

Bygningen er opført i en høj håndværksmæssig kvalitet med gode, bæredygtige materialer.

Sted

Skolevangen 23
9800 Hjørring