fbpx

Hanebjælken

Læs projektets egen beskrivelse

Hanebjælken indstilles til Jubilæumsprisen, fordi renoveringen af de 105 familieboliger fremstår som et særdeles vellykket renoveringsprojekt af en boligafdeling, der på mange områder afspejler en klassisk almen boligafdeling fra 80erne.

De 105 tætliggende klyngehuse i oplandsbyen Vestbjerg, nord for Aalborg, har siden slutningen af 1980erne været attraktive familieboliger, og boligafdelingen Hanebjælken opleves som en ’lille landsby’ i byen.

Hanebjælken er opført umiddelbart efter, at asbest blev forbudt som byggemateriale. Blandt andet derfor stod boligafdelingen over for en uundgåelig tagrenovering. I forbindelse med gennemgangen af byggeriet fandt Sundby-Hvorup Boligselskab også andre uhensigtsmæssige løsninger ved byggeriet og sammenholdt med de ønsker, som beboerne i afdelingen havde fremsat, blev der i 2013 lavet en helhedsplan for området. Og med en fælles beboerbeslutning tilbage i 2013 blev det besluttet ikke blot at lappe på gamle problemer, men at give hele boligafdelingen et markant løft.

Både før, under og efter renoveringen har beboerne via deres afdelingsbestyrelse været involveret i projektet. Daværende afdelingsformand Lisbeth Elkær sammenfattede resultatet af renoveringen således:
– Det betyder meget for os beboere, at boligerne er velholdte og indbydende. Hanebjælken er et rigtig dejligt sted, og det skal vi sørge for, at det bliver ved med at være.

Og som et eksempel på det gode samarbejde beboerne har haft med boligselskabet gennem forløbet nævnte hun:
– De nye parkeringspladser, miljøgården og den nye vejbelægning var slet ikke med i den første del af renoveringsprojektet. Men boligselskabet har været gode til at lytte og opsamle vores ønsker.

Det samlede budget var 34 mio. Renoveringen blev gennemført i perioden 2014-15 og omfattede følgende arbejder:

Nye tage og nye facader
Efterisolering af lofter
Udskiftning af vinduer og døre
Nye køkkener
Nye Udearealer og p-anlæg

Bidrag til omgivelser

Hanebjælken er et mønstereksempel på, hvordan en almen boligafdeling – blandt andet via en vellykket renovering – kan knytte sig til resten af byen. Nærmeste naboer er attraktive parcelhuse og den blandede by sikrer en velfungerende mangfoldighed.

Eksempelværdi

Hanebjælken er både i oprindelig byggestil (sammenhængende klyngehuse opført i tegl) og med graden af registrerede byggetekniske problemer, et klassisk eksempel på de renoveringsopgaver, almene boligorganisationer står overfor med deres boliger fra 80erne

Solidt samarbejde

Beboerne i Hanebjælken var fra projektets start inddraget i alle faser. Både via den lokale afdelingsbestyrelse og på fællesmøder. Boligselskabet har gennem et 360 graders eftersyn desuden kortlagt, hvilke ønsker til forbedringer, beboerne har haft.

Økonomi og værdiforøgelse

For såvel beboere som boligselskab vil renoveringen skabe værdi i form af levedygtige materialeløsninger, fremtidssikret indretning og en optimeret driftsøkonomi.

Parter bag projektet

Sundby-Hvorup Boligselskab
Totalrådgiver: KAAI
Udførende: Fagentrepriser

Yderligere information om projektet

https://www.sundby-hvorupboligselskab.dk

Sted

Hanebjælken
Vestbjerg

Realiseret

2015

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017