fbpx
Se mere

H17 Stofindtagelsen

Læs projektets egen beskrivelse

H17 er en tidligere slagtehal i ”Den grå Kødby” på Vesterbro i København. Bygningen har, i takt med Kødbyens afvikling, ændret funktion i flere omgange med deraf følgende om- og tilbygninger. Funktionen Stofindtagelsesrum er opstået som et politisk ønske i Borgerrepræsentationen om at skabe værdige forhold for nogle af Københavns mest udsatte borgere, stofmisbrugerne. Der har forud for H17s etablering været arbejdet med lignende funktioner i form af Fixelancen, Skyen på Mændenes Hjem og Halmtorvet 9C, og det er erfaringer indsamlet i disse projekter, der har dannet referenceramme for det nye og meget større stofindtagelsesrum H17.
Stofindtagelsen forbedrer vilkår for stofbrugerne i København og samtidig reduceres ubehag og problemer knyttet til stofmisbrug i lokalområdet. Stofmisbrugerne hører til nogle af de mest udsatte misbrugsgrupper, og Stofindtagelsen skaber trygge og mere værdige rammer for områdets stofmisbrugere, der kan indtage deres medbragte stoffer under sikre, sundhedsmæssige gode og forsvarlige forhold. Brugerne kan anvende Stofindtagelsen alle ugens dage fra 7-24, hvor Stofindtagelsen er bemandet med sundhedspersonale, der overvåger at brugerne indtager stoffet på en forsvarlig måde, og som kan træde til ved farlige situationer og give førstehjælp, fx ved risiko for indtagelse af en overdosis. Der er desuden mulighed for at få råd, behandling og vejledning i relation til andre sundhedsrelaterede problemstillinger, og brugerne kan også deltage i forskellige aktiviteter og arrangementer. Samtidig er Stofindtagelsen også stedet, hvor vi som samfund kan nå stofbrugerne med sundhedsfaglige råd og vejledning, evt. andre behandlinger eller der kan etableres kontakt til socialrådgivere og myndigheder.

Blik for brugerne

Bygningen er miljøsaneret og efterisoleret indvendigt, så den opfylder de gældende energikrav og Københavns Kommunes manual for Miljø i Byggeri og Anlæg.

Brugskvalitet

H17 skaber sundhedsmæssigt forsvarlige forhold for stofmisbrugerne og bidrager til trygge arbejdsforhold for personalet, i det konfliktfyldte miljø.Et gennemtænkt flow i adgangsforhold og fællesrum inviterer til færre konflikter og flere samtaler.

Bidrag til omgivelser

Det er kontroversielt at placere et stofindtagelsesrum i hjertet af København. H17 løser ikke alle stofmisbrugsmiljøet gener, men der tages hånd om væsentlige problemstillinger, som fx efterladte kanyler;og på den måde aflastes og sikres bydelen.

Eksempelværdi

Et eksempel på social arkitektur, hvor en samfundsgruppes livskvalitet forbedres gennem arkitektur og design, også til fordel for lokalområdet.

Solidt samarbejde

Programmeringen foregik i samarbejde med: Socialforvaltningen i Kbhs Kommune (bestiller), Byggeri København (bygherre), med et byggeudvalg bestående af faglig og praktisk ekspertise fra Skyen, Brugerakademiet, Gadejuristen og Vesterbros lokal-råd/-politi

Økonomi og værdiforøgelse

Renoveringsstrategien har fokus på at respektere de særlige arkitektoniske træk ved ”Den grå Kødby” og tilføje nye elementer,der løfter bygningens værdi og tilfører stedet nye bymæssige kvaliteter.Bygningen er transformeret fra træt til spændende lejemål.

Udførelseskvalitet

Der er tilstræbt en balance mellem det robuste, det transparente og det imødekommende.

Parter bag projektet

Ib Laursen & Lars Toksvig

Yderligere information om projektet

http://www.plh.dk/projekter/stofindtagelsesrum-pa-halmtorvet/

Sted

Den Brune Kødby
Vesterbro

Realiseret

2016

Indstillingsår

2018

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2