fbpx

Farum Midtpunkt

Byomdannelse

Se mere

Farum Midtpunkt

Byomdannelse

Læs projektets egen beskrivelse

By-omdannelsesprojektet arbejdede med en central transformation af området ved at løse problemstillinger med massiv monofunktionalitet, isolation fra den omkringliggende by, mobilitet, dårligt image, manglende balance i boligudbud/efterspørgsel, uhensigtsmæssige opholdsområder og giftigt indeklima.

En massiv omdannelse i 2 blokke til et plejecenter og seniorbofællesskaber gav en arkitektoniske forandring, der er en æstetisk kobling mellem eksisterende og nybyggeri på højt niveau. P-arealerne er ændret til en lys & venlig adkomst, hvor det offentlige og boligafdelingen smelter sammen og nedbryder isolationen.

Afdelingen fik nye boligformer, der skaber øget sammenhæng i mobilitet og boligbehov. 12% af de ikoniske etageboliger blev ombygget til mindre enheder, der blev skabt moderne boliger med altanudvidelser ved sammenlægning af små hybler, og nye boligtyper ved ombygningen af gamle fællesrum og depoter.

Miljøprojekt i udearealerne åbnede som plejecenteret op til omverdenen og satte Farum Midtpunkt på borgerne i byens mentale bykort. Gennembrydningen af den massive langblok skabte en åben, skulpturel og lys adkomst til afdelingen. I forlængelse heraf etableredes en aktivitetspark, der i dag er rammen for beboere og mange af kommunens borgeres aktiviteter. Den svævende bro fra aktivitetspladsen mod gangstrøget giver nye opdagelsesmuligheder i afdelingen, i lighed med den nye svævende sti, der strækker sig på langs af afdelingen. I tilknytning til stien er skabt små lommehaver og hot spots med mange forskellige sanse- og oplevelsesmuligheder.

Med by-omdannelsesprojektet er det muligt at se positive effekter som øget sammenhængskraft både mellem beboerne i afdelingen, og mellem Farum Midtpunkt og den omkringliggende by. Effekterne afspejles ikke alene i de sociale relationer og den oplevede tryghed, men ligeledes i positiv medieomtale og på sunde ventelister med en markant øget efterspørgsel på boliger i en afdeling, der i årtier har været plaget af massiv tomgang.

Blik for brugerne

Renoveringen er udført i holdbare materialer, og landskabet er renoveret med respekt for den vilde natur i afdelingen. Den bæredygtige udvikling går på tre ben: Social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed: Socialt er området åbnet op, og der er skabt bedre rammer for aktivitet og fællesskab, økonomisk bidrager renoveringen til et bedre image, som vil gøre området mere attraktivt, og miljømæssigt er området udviklet med respekt for naturen, som stadig kan udvikle sig vildt, uden at den belastes.

Brugskvalitet

Der er øget tryghed, bo- & livskvalitet i afdelingen. Nye boligformer og boligstørrelser øger mobilitet gennem beboernes boligliv. Udearealerne giver anledning til positive aktiviteter og ophold. Offentlige funktioner giver liv og arbejdspladser i området.

Bidrag til omgivelser

Afdelingen er blevet et attraktivt trækplaster - både ude og inde. Børn, unge, voksne og ældre i kommunen og omegn, har fået anledning til at mødes og opholde sig i området. Aktivitetspladsen har dannet rammerne for en lang række koncerter, og kunstgræsbanen er flere gange om året vært for FC Nordsjællands lokale træning af børn og unge i området. Til dagligt besøges aktivitetspladsen og de små hotspots i området af dagplejer, skoler og daginstitutioner, mens der i weekenden er en forøget aktivitet af afdelingens beboere og andre af Farums børnefamilier, der aktivt benytter løbehjulsbanen og de mange andre tilbud i området. Kommunens nye pleje- og genoptræningscenter er samtidig et populært tidssvarende tilbud og ophold for ældre.

Eksempelværdi

Renovering som afsæt for by-omdannelse bidrager ved ikke alene at løfte kvaliteten af byggeriet, men i lige så høj grad til at skabe en by i balance. Den helhedsorienterede fokus på både boligafdeling, den omkringliggende by og fusionen mellem disse i skabelsen af en velfungerende bydel er et eksempel, der er aktuelt i arbejdet med at forandre de meget monofunktionelle og isolerede almene boligafdeling rundt om i landet.

Solidt samarbejde

Projektudviklingen er sket i tæt samarbejde med beboerdemokratiet og gennem beboerinvolvering ved særlige lejligheder. Koordineringen af de 5 store byggeprojekter har krævet en tæt dialog og samarbejde mellem bygherre og rådgivere. I relation til genhusning af over 400 lejemål har der samtidig været et omfangsrigt tværfagligt samarbejde mellem kommune, bygherre, beboere og entreprenører.

Økonomi og værdiforøgelse

Øget socialværdi fastholder beboere, der ellers ville fraflytte. Attraktionsværdien øger efterspørgsel på boliger og giver ventelister, hvor der tidligere var tomgang.

Udførelseskvalitet

Den unikke modernistiske arkitektur med beton og cortenstål har været spejlet og anvendt i omdannelse af eksisterende blokke til plejecenteret, samt nye tiltag i udearealerne, så fusionen mellem eksisterende og nyt skaber en begavet arkitektonisk synergi.

Parter bag projektet

Furesø Boligselskab (bygherre), KAB (Byggeforretningsfører), Hoffmann, Dominia, Enemærke & Petersen, Mangor & Nagel, BogL, JJW, Rambøll arkitektur, landskab og proces, Asserballe & Knudsen, Ole Jepsen og Domus arkitekter

Sted

Farum Midtpunkt
3520 Farum

Realiseret

2015

Indstillingsår

2018, 2019, 2020

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2