fbpx

Gyldenrisparken

Læs projektets egen beskrivelse

Den omfattende renovering af Gyldenrisparken på Amagerbrogade i København´, er en blanding af renovering, transformation og nybyggeri. Renoveringsstrategien tager udgangspunkt og understøtter de eksisterende kvaliteter i områdets karakter, landskab og boliger. Helhedsplanen afspejler et ønske om forbedrede lysforhold i boligerne, kombineret med nye brugbare altaner og et moderne og tidssvarende arkitektonisk udtryk. De valgte løsninger er holdbare og tilstræbt vedligeholdelsesfri.

Gyldenrisparken er et blokbyggeri fra midten af tresserne, der både huser almene boliger og et plejehjem. Omkring årtusindskiftet var de høje betonblokke efterhånden så nedslidte, at en egentlig nedrivning var på tale. Fremtiden blev dog mødt med en helhedsplan, der blev udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Lejerbo, Københavns Kommune og Gyldenrisparkens egne beboere.

Et større konsortium vandt opgaven om helhedsrenoveringen. Ud fra en grundlæggende respekt for den eksisterende arkitektur, lavede holdet en løsning, der fortætter og forfiner skalaerne i bebyggelsen.

Store friarealer mellem husene var med til at skabe utryghed. Der er derfor etableret en mindre skala og bedre uderum ved at opføre nye bygninger her. Et plejehjem slanger sig for eksempel igennem det store gårdrum og danner nye friarealer og legepladser. Husets grønne tag tilfører en behagelig udsigt fra de omkringliggende boliger. Der er også blevet plads til både daginstitution og fritidshjem i det nye Gyldenrisparken.
Boligblokkenes facader har fået et tydeligt løft, mens det oprindelige udtryk er bevaret. Gulv-til-loft vinduer giver mere lys og livskvalitet i boligerne. Større altaner inviterer til mere ophold og binder på den måde ude- og indeliv bedre sammen. De nye karnapper fungerer endvidere som en slags gadespejl, der giver ekstra tryghed i uderummene. Vinduer i de massive gavle tilfører på samme måde ekstra ’øjne’ i et tidligere utrygt rum.

Blik for brugerne

Gyldenrisparken er bæredygtigt i social, økonomisk og energimæssig forstand. Et gammelt plejehjem er eksempelvis forvandlet til børnehus, frem for at blive revet ned.

Brugskvalitet

Følelsen af tryghed, ejerskab og stolthed er generelt steget og siden projektet blev iværksat er ventetiden på en lejebolig i Gyldenrisparken steget fra 4-6 måneder til 20 år.

Bidrag til omgivelser

De nybyggede institutioner har givet øget kendskab til området – og mere trafik udefra. Opgraderingen af uderum og landskab er i små og store greb der bidrager til sociale møder og øget tryghed.

Eksempelværdi

Ved at skærpe bebyggelsens eksisterende kvaliteter, tilføre individuelle forbedringer og fælles opgradering og fortætning af udearealet, er projektet en ’stilfærdig’ renovering med udgangspunkt i rammerne for det levede liv,

Solidt samarbejde

Renoveringen er foregået samtidig med at beboerne boede i lejlighederne. Det har kun kunnet lade sig gøre gennem et stort beboersamarbejde med beboerdrevne arbejdsgrupper.

Økonomi og værdiforøgelse

Afdelingens drift er markant løftet med optimerede driftsmuligheder og affaldshåndtering samt en mere sammensat beboergruppe, der styrker afdelingen totaløkonomi

Udførelseskvalitet

Der har været fokus på materialer og detaljer, for eksempel i bebyggelsens vinder og karnapper, samt i strukturer til begrønning i udearealerne

Parter bag projektet

Bygherre: Lejerbo
Totalrådgiverkonsortium: WVW, bestående af Witraz (nu Rambøl), Vandkunsten og Wissenberg
Entreprenør / E. Kornerup

Yderligere information om projektet

http://vandkunsten.com/da/projekter/gyldenrisparken

Sted

Amagerbrogade
København

Realiseret

2014

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017