fbpx

Folketeatret

facade og foyer

Læs projektets egen beskrivelse

Folketeatret har siden grundlæggelsen i 1857 været afskåret fra den gade, hvor den ligger; Nørregade. Problemet har været, at teaterbygningen oprindeligt blev opført i et baghus, som ikke havde adgangsforhold tilfælles med de beboelsesbygninger, der lå helt ud til Nørregade. Selvom teatret for længst har inddraget hele bygningsmassen, har den oprindelige adskillelse mellem teater og gade være bibeholdt. Teatret og foyeren har således været skjult for den forbipasserende.

Renoveringens formål var “at gøre Folketeatret til en del af gadebilledet”. Grundtanken var, at teatret om aftenen “skulle lyse ud i mørket som et venligt pejlemærke” og i dagtimerne være et sted, man har lyst til at gå ind og gå på opdagelse. Dette krævede en fuldstændig omlægning af alle eksisterende foyerforhold, som samtidig gav forbedrede garderobe forhold, bedre plads til pausebar, bedre adgangsforhold for gangbesværede og kørestolsbrugere og tillige en klart forbedret akustik i hele foyerområdet. Teatrets facade blev ligeledes forbedret og forskønnet med professor Morten Stræde som farverådgiver. Facadens belysning blev ligeledes ændret så den klart accentuerer teaterbygningen og signalerer liv og lys. Også belysningen i selve foyeren er forbedret og efter godt et års ibrugtagen, kan vi konstatere, at alle vore drømme er opfyldt. Ikke alene fungerer bygningen efter hensigten; men vi er i høj grad blevet efterspurgt som et sted man gerne vil være i: Lauritzen Prisen, Danish Design Award, Danmark har talent, La Glaces jubilæum for blot at nævne nogle.

Rent fagligt er det nu muligt at spille på Store Scene samtidig med, der afholdes arrangementer i den del af foyerområdet, der hedder “Snoreloftet” – også en klar optimering af teatrets og foyerens muligheder. Endelig gør den nye foyer ankomsten og pausen til en fælles oplevelse. Vi er nu sammen i det samme rum, om vi sidder dyrt eller billigt, oppe eller nede.

Brugskvalitet

Klart forbedrede publikumsforhold

Bidrag til omgivelser

En langt smukkere og indbydende facade der bidrager til gaden og omgivelserne ikke mindst set i lyset af Ny Nørre Port. Vi oplever folk fra gaden i højere grad kigger ind, køber kaffe eller et glas vin uden at skulle i teatret.

Økonomi og værdiforøgelse

Teatrets position er styrket og synligheden gør, at vi har fået flere gæster både til teatrets forestillinger, men også i meget høj grad til udlejninger og samarbejder med andre brancher

Udførelseskvalitet

Bertelsen og Scheving har formået at "oversætte" teatersalens æstetik (Danmarks ældst fungerende teatersal) til en samtidig velfungerende foyer som honorerer de krav der i dag stilles til offentlige bygninger.

Parter bag projektet

Bygherre; Folketeatret, rådgiver og arkitekt; Bertelsen og Scheving, Bygherrerådgiver; Ivar Albeck a/s, entreprenør; KBS Byg

Yderligere information om projektet

http://www.folketeatret.dk/

Sted

Nørregade 50
1358 København K

Realiseret

2015

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Kultur

Areal

501-5.000m2