fbpx

Fuglsang forpagterbolig

Læs projektets egen beskrivelse

Fuglsangs mere end 150 år gamle forpagterbolig beliggende ved siden af Fuglsang Kunstmuseum er efter et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb omdannet til center for kulturaktiviteter.

Den nu renoverede forpagterbolig huser Fuglsangs Kunstmuseums aktiviteter for kulturformidling til børn i forskellige nyindrettede værksteder. Samtidig danner forpagterboligen ramme for koncertarrangementer med omdannelsen af forpagterboligens tidligere mejeri til koncertsal og ved at udgøre hjemsted for Storstrøms Kammerensemble med velindrettede øvelokaler og lokaler til administration. Alt i alt lokalsamfund, turisme.

En ny tilføjelse af en glasgang mellem forpagterboligen og den istandsatte koncertsal skaber en kobling mellem husets funktioner, ligesom oprindelige og nye arkitektoniske lag sammenføres.

Med den udvendige og indvendige renovering af forpagterboligen bestræbes at bevare de historiske arkitektoniske kvaliteter og sikre koblingen til herregårdens samlede anlæg, samtidig med at skabe en bæredygtig nutidig anvendelse, som giver nyt liv til bygningen over tid og giver et løft til udviklingen af lokalsamfundet.

Brugskvalitet

Et nutidigt udtryk med øje for de kulturhistoriske værdier og detaljer, som skaber en forbindelse med fortid og nutid, giver nyt liv til forpagterboligens brugere

Bidrag til omgivelser

Et kulturelt center med flere lokale samarbejdende kulturaktører, der skaber diversitet i udbud af arrangementer for lokalsamfundet. Samtidig udgør det et væsentligt parameter i bestræbelserne på at styrke erhvervs og turismeudviklingen på Lolland-Falster

Eksempelværdi

Bæredygtig genanvendelse af historisk bygning, der bestræber at respektere bygningens og det samlede herregårdanlægs bevaringsværdier, samtidig med at et nutidigt arkitektonisk lag tilføres - et godt eksempel på forening af bevaring og nutidig anvendelse.

Udførelseskvalitet

Med renoveringen af mejeriet har frembringelsen af den oprindelige tagkonstruktion inspireret til den nuværende brug som koncertsal, hvor tagkonstruktionen bidrager til gode akustiske forhold for koncerter

Parter bag projektet

Renoveringsfonden, bygherre
Kent Pedersen Arkitektfirma

Sted

Nystedvej 71
4891 Toreby L

Realiseret

2016

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Kultur

Areal

501-5.000 m²