fbpx

Folke Bernadottes Allé

Nyhavn Rejser

Læs projektets egen beskrivelse

Folke Bernadottes allé 5 & 7 er opført i 1897, og er tegnet af arkitekt Heinrich Wenck.
Bygningen er opført som godslager med tilhørende kontor, i forbindelse med Østerport Station.
DSB indrettet senere bygningen til kursusejendom, og tilføjede en kantinebygning.
Aller Holding købte ejendommen i 2014 og igangsatte en gennemgribende transformation af både bygningens funktion, såvel som det arkitektoniske udtryk.
Ønsket var at revitalisere bygningen og skabe en moderne erhvervsejendom, med respekt for dens gedigne og rå udtryk.
Fokus, var på at genfortolke bygningens håndværksmæssige kvaliteter og fysiologiske træk.
I tagetagen var et uudnyttet potentiale, da de lave skråvægge og få kvistvinduer umuliggjorde en fuld anvendelse af etagen. Samtidig var taget utæt og med kun 50 mm isolering. Ved at forhøje etagen med lodrette væg og tilføre ejendommen et ny tag, med integrerede vinduespartier, kunne hele etagen udnyttes. Vinduerne blev designet som stringente “skår”, uden synlige rammer for at optimere dagslysindald og give rum for kig til himlen, Kastellet og Østerbro.
De tidligere, uheldige tilføjelser af flugtvejstrappe, ventilationsrør og skurdannelser omkring bygningen blev fjernet, så bygningens primære krop fremstår mere skarp og oprindelig. Der er etableret en ny indvendig flugtvej ved at gentænke indretningen, så den tager højde for flugtvejsprobleamtikken. 90´errnes tilbyggede kantine har fået ny beklædning, som i højere grad taler med hovedbygningens materialitet og genskaber en reference til godsvognene.
Den indvendige ombygning er en nutidig fortolkning af datidens omhu for detaljer og materialer, med fokus på at fremhæve bygningens kvaliteter. Samtidig tilføres moderne elementer, der understøtter kontorindretningen forbedre akustik og giver visuel kontrast.
I arbejdsområderne er indarbejdet et rytmisk forløb af specialdesignede rum, der bevarer det åbne flow og det smukke kig til spærkonstruktioner ned igennem den lange bygning.

Blik for brugerne

Rumopvarmningen er ændret fra luftvarme til radiatoropvarmning for at nedbringe driftstiden. Eksisterende ventilationsaggregater er prioriteret genanvendt, og ombygget med VAV. Alle nedrevne mursten er genanvendt, vinduer er udskiftet.

Brugskvalitet

Bygningen er indrettet som et flerbrugerhus. Varmekilderne er tilpasset bygningsfysikken og der er indbygget akustiske løsninger i alle nye tiltag. Bygningens historie er et aktiv for de nye lejre og kan bruges til branding.

Bidrag til omgivelser

Udvendige flugtvejstrapper er fjernet, der er gennemført en overordnet materiale strategi, afstemt efter omgivelserne. Nye knækvinduer følger nu bygningens rytme. Taget viser at en moderne detaljering, kan gå i spænd med den nationalromantiske arkitektur.

Eksempelværdi

Transformationen viser, hvordan man genstarte oprindelige arkitektoniske kvaliteter og give dem et nyt liv og en ny funktion. Bygningens rå detaljer er nu et eksklusivt bagtæppe for et rejsebureau og et nyt tag er ikke en udgift, men et økonomisk tilskud.

Solidt samarbejde

De specialdesignede tagvinduer er udformet i tæt dialog med bygningsmyndighederne, bygherre og producenter, da bygningen er bevaringsværdi og ligger inden for beskyttelses linjen fra fortidsmindet Kastellet.

Økonomi og værdiforøgelse

Det eksisterende tag, skulle udskiftes pga. råd og manglende isolering. Der blev tegnet et nyt og højere tag, hvilket betød at etagearealet kunne forøges med 56m2. Indtægterne fra de ekstra m2 er højere end merudgifterne ved at bygge et nyt og større tag.

Udførelseskvalitet

Facaderne er opbygget af genbrugssten fra bygningen, alle nye vinduer er specielt designet. Installationerne er integreret i bygningsdesignet. Bygherre, rådgivere og entreprenøren var på intet tidspunkt uenig om kvalitetten.

Parter bag projektet

Aller Holding a/s (Bygherre)
SITE Arkitekter a/s (Arkitekt & totalrådgiver)
Strunge Jensen a/s (Ingeniør)
V. Lindenbergs eftf. aps. (Hovedentreprenør)

Yderligere information om projektet

http://sitearkitekter.dk/

Sted

Folke Bernadottes Allé 5-7
2100 København Ø

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2