fbpx

Enghusene

Læs projektets egen beskrivelse

”Ny, tæt facade inden dagen er omme” – Sådan lød kravet til renoveringen af de almene boliger i Enghusene.

Trækonstruktionen kunne ikke mere.
Vinduer, døre og samling var utætte,
og isoleringen var under dagens krav.

Adserballe & Knudsen skulle udskifte facaderne på 52 rækkehuse i det almene byggeri fra 1980.

Ud over en stram tidsplan lå det A&K meget på sinde at skabe en god oplevelse for beboerne. A&K anbefalede derfor at isætte præfabrikerede elementer. De holder en højere kvalitet, end det er muligt at opbygge ude på pladsen, og byggeprocessen kan tilrettelægges mere rationelt således, at håndværkerne kun behøver at være inde i det enkelte hus i kort tid.

Sammen med renoveringens parter og med inddragelse af beboerne ift. valg af facadeløsning, udviklede A&K facadeelementerne. Der gik fem nye elementer til hvert hus, som blev leveret komplet med vinduer, terrassedør og isoleret. I praksis var opgaven dog lidt mere kompliceret. Der var små variationer i dimensionerne på husene. A&K måtte derfor måle hvert enkelt hus op, og få produceret hvert element på mål. I taget blev isoleringen øget med 180mm oven på det gamle flade tag og gavlene blev forhøjet. På toppen blev der lagt to lag tagpap.

Vinteren udfordrede byggeriet, men A&K mestrede på trods heraf at imødekomme boligselskabets krav om en ny facade på blot én dag og samtidig skabe en god oplevelse for beboerne, idet der var styr på sagen.

Enghusene er et eksempel på god renovering pga. projektets snorlige logistik og håndværkernes hensyntagen til beboernes ve og vel. Det var en kold omgang at være beboer under renoveringen, da der var dømt ”Åbent Hus”, da den gamle facade først var væk. Med -5°C krævede det forstående beboere og en rask indsats fra håndværkerne.

Brugen af præfabrikerede facadeelementer havde den fordel, at ydervæggens konstruktion kunne udskiftes inkl. indvendige overflader efter de nyeste energistandarder og med minimal gener for beboerne.

Parter bag projektet

Bygherre, Greve Boligselskab, afd. 5, Enghusene
Rådgiver, Dominia A/S
Udførende arkitekt, Mangor & Nagel A/S, (i projektforløbet Blad og Thygesen)
Ingeniør, Dominia A/S
Hovedentreprenør, Adserballe & Knudsen A/S

Sted


2670 Greve

Realiseret

2010

Indstillingsår

2015

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2