fbpx

Energirenovering

Se flere af projektets billeder

Realiseret

2014

Indstillingsår

2015

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2

Læs projektets egen beskrivelse

Det har hidtil været en udfordring at energioptimere ældre murede ejendomme uden at give afkald på det oprindelige ikoniske udtryk. Projektet demonstrerer en ny metode for, hvordan den danske murede bygningsmasse kan efterisoleres, samtidig med at de tidstypiske karakteristika bevares.

Danakon har udviklet metoden, hvor yderste ½-sten af muren hakkes/skraldes af. Stenene renses og den nye skalmur mures op med de rensede sten, som suppleres med erstatningssten. Efterisolering foregår under opmuring. Metoden viser, hvordan facader og gavle kan energioptimeres på arkitektonisk og bæredygtig vis.

Fordelen er, at metoden eliminerer kuldebroer og bevarer det ikoniske ydre. Vigtigst af alt, er metoden langt mindre risikofyldt end indvendig efterisolering, som ikke gør det muligt at fjerne kuldebroer og ofte efterlader stor risiko for skimmelvækst og fugt i konstruktionerne.

For teamet var det vigtigt, at fokusere på, at her er tale om højtudviklet håndværk, som blev grundlaget for kvalitetsbyggeri til masserne i efterkrigstiden. Derfor er det vigtigt at bevare identiteten i byggerier, der er med til at definere dansk bygningskultur.

Projektet viser, at metoden er ca. 44% dyrere end en traditionel ny skalmur. Dog matcher det nyopførte murværk det oprindelige på bedste vis. Genanvendelsen af murstenene gør desuden renoveringsmetoden bæredygtig. Den vil, for en ejendom som Tingbjerg, forbedre energimærket fra det oprindelige E svarende til et energiforbrug på 163,6 kWh/m2 til et C, der svarer til et forbrug på 102,8 kWh/m2.

Projektet kommer i kølvandet på regeringens arbejde med en national strategi for, hvordan den ældre bygningsmasse kan renoveres og energioptimeres. De ældre murede ejendomme trænger i dag til efterisolering. Projektet skal skabe optimale betingelser for at standardisere metoden og fremadrettet benytte den på hele bygninger. Det skal dermed fungere som best practice-eksempel, når renoveringerne af den tids ejendomme tager fart.

Yderligere information om projektet

http://danakon.dk/tingbjerg/

Sted

Tårnhusstræde 24
2700 Tingbjerg, Brønshøj