fbpx

Hedehusene (4)

Energimodernisering

Se flere af projektets billeder

Realiseret

2012

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500m2

Læs projektets egen beskrivelse

Enfamiliehuset fra 1971 var stærkt præget af dårligt isolerede ydervægge med gamle vinduer og døre. Energirenoveringen var en del af en samlet renovering af huset, drevet af ønsket om en tidssvarende komfort, mindre vedligehold og en indretning efter egne idéer og behov.

I fase 1 var der følgende elementer: Udskiftning af vinduer og døre på husets tre sider, hvor ydervæggene også blev hulmursisolerede, 350 mm ny isolering på loftet. Ved siden af energirenoveringen blev der åbnet helt op mellem køkken og stue, isat nye køkkenelementer, lagt nye gulve oven på de gamle og skiftet lofter. I fase 2 blev der lagt nyt tag med solceller, bygget en helt ny mur mod syd med 35 cm isolering og tilhørende sokkelisolering samt skiftet vinduer og døre på denne sidste side af huset.

Når dette hus indstilles til Renoverprisen, skyldes det, at energirenoveringen er omfattende, og at huset efter den samlede renovering fremstår meget moderne, åbent, lyst og luftigt, bl.a. pga. valgte løsninger i forbindelse med energirenoveringen. I forhold til materialer er der bevidst valgt vedligeholdelsesfrie vinduer og materialer af god kvalitet, som spiller godt sammen med husets oprindelige arkitektur. Det gælder også sydmuren, der på samme tid fremstår som meget moderne og samtidigt afstemt med husets øvrige udtryk. Der er en visuelt glidende overgang mellem stuerum og terrasse og der er kommet mere lys, fordi vinduerne er ført længere ned mod gulvet

Brugskvalitet

Familien er glade for resultatet og føler, at de har fået mere plads, fordi der ikke skal tages særlige hensyn til kuldebroer, når møbler placeres, og fordi huset er så åbent.

Eksempelværdi

Planlægning og styring har været forbilledlig med daglige møder med håndværkerne, hvor spørgsmål kunne afklares, hvilket har medvirket til, at der ikke har været forsinkelser eller budgetoverskridelser af betydning.

Økonomi og værdiforøgelse

Selve energirenoveringen har kostet knap 650.000 kr.

Sted


2640 Hedehusene