fbpx

Dyvekeskolen

Læs projektets egen beskrivelse

Dyvekeskolen er en klassisk kamskole indviet i 1971. Skolen er i én etage med fladt tag og præget af 4 gange med klasselokaler til hvert 1 spor som sammenbindes af 2 gange med faglokaler. Som en del af “Ny skolestruktur Amager” er skolen blevet helhedsrenoveret og ombygget til en 4-sporet basisskole med digital profil for 0.- 6. klassetrin og 1 specialklasserække.

Ombygningen omfattede en generel fornyelse af skolens undervisningsmiljøer med akustik, lys, ventilation og it-installationer, udskiftning af taget samt nyanlæg af udearealerne. Der er indrettet nye værksteder til hjemkundskab, sløjd og science, nye fællesrum, et nyt mediatek og faciliteterne til lærernes forberedelse er blevet forbedret.

Projektets arkitektoniske hovedgreb var, at aktivere de mange gange, så fordelingsarealerne konverteredes til læringsmiljøer, efterkommer kravene i den nye folkeskolelov. Ved at omdisponere gangene i en vekslen af mindre grupperum i nye, høje “skylight-rum”, opholdsområder med loungemøbler og gangzoner, er skabt ideelle forhold for inklusion og differentieret undervisning i de tidligere transportarealer.

Ligeså vis er udearealerne opgraderet til læringsmiljøer ved at åbne skoles klasserum op og etablere læringsterrasser, hvor bl.a. LAR kan inkluderes i undervisningen. Derved er skolens tanker om bedre muligheder for udendørs undervisning og mere fysisk indlæring efterkommet, og ønsket om en science-/ udeskole er understøttet.

Udskiftningen af skolens tag er udnyttet til et arkitektonisk hovedgreb, hvor sternen er udført som ét stort bånd af perforerede stålplader med LED-lys. Derved er området tilført et arkitektonisk pejlemærke som gør, at skolens arealer indbyder lokalområdet til ophold om aftenen og at en mørk sti langs en stor boligbebyggelse oplyses.

Ved at tilføre de store ovenlys i gangene, er skolens energiforbrug til belysning nedsat væsentligt, og udskiftningen til LED-lys giver en stor besparelse på udendørsbelysningen.

Bilag

Parter bag projektet

Bygherre: Københavns Ejendomme
Totalrådgiver, arkitekt: KANT arkitekter A/S
Ingeniør: COWI A/S
Landskabsarkitekt: Kragh & Berglund A/S
proceskonsulent, programmering: Ulla Kjærvang

Yderligere information om projektet

http://www.kant.dk

Sted

Remisevej 16
2300 København S

Realiseret

2013

Indstillingsår

2014

Anvendelse

Institution

Areal

5.001-20.000m2