fbpx

DTU, Bygning 306 – Auditoriereno­veringsprojekt

Transformation og ombygning til nye rammer for eksperimentel undervisning

Se mere

DTU, Bygning 306 – Auditoriereno­veringsprojekt

Transformation og ombygning til nye rammer for eksperimentel undervisning

Læs projektets egen beskrivelse

Matematiktorvet er med de mange undervisningsbygninger en hovedpulsåre for studerende og studieliv på DTU, hvor ny arkitektur blander sig med Koppels klassiske auditoriebygninger omkring torvet. I januar 2020 stod den ombyggede auditoriebygning 306 færdig med nye læringsmiljøer til at understøtte dialogpræget og eksperimentel undervisning.

Hovedgrebet i ombygningen har været at transformere fire traditionelle auditorier til to store eksperimentelle læringsmiljøer.  Det betyder at de klassiske auditorier med podieopbygning nu står som to store læringsrum med dobbelt rumhøjde, en værkstedsstemning, der skal fordre til innovativ tænkning og proces, og en lange balkon, der kan inddrages til undervisning og forsøg. De to store rum har plads til samlet 150 studerende og skal også kunne bruges samlet på tværs af gangen. Lokalerne er indrettet fleksibelt uden faste opstillinger til forsøg. Alt kan flyttes rundt, og det er helt bevidst.

Auditorierne på DTU er generiske og skal i princippet kunne bookes af alle. Derfor skal løsningerne også være så fleksible som muligt, så de nemt kan tilpasses forskellige holdstørrelser, undervisningsformål og eksperimenter. Lokalerne i bygning 306 skal dog primært bruges af DTU’s fysikstuderende.

Bygningens øvrige fire traditionelle auditorier har også gennemgået en renovering, som dog er mindre synlig. Der har været stort fokus på bæredygtige løsninger og genbrug, hvilket blandt andet har betyder at originale stole er blevet nænsomt renoveret og er blevet genbrugt.

Renoveringen af bygning 306 har også betydet at der i dag er større synlighed mellem auditorier, foyer- og fællesarealer, blandet andet er de massive døre udskiftet med glasdøre. I stueplan ved den sydlige gavl er der etableret ny trappe i gangarealet der fører til 1. sal, hvilket både vil betyde en lettere og bedre adgang til auditorierne og optimering af flugtvejsforhold. Desuden kan de studerende nu går ind og ud ad de nye døre i sydgavlen som skaber direkte forbindelse til et af DTU’s nye tværstrøg mellem bygning 307 og den nye bygning 310.

Yderligere information om projektet:

Blik for brugerne

Miljømæssig bæredygtighed:
Der har været stort fokus på bæredygtige løsninger og genbrug, hvilket blandt andet har betyder at originale stole er blevet nænsomt renoveret og er blevet genbrugt.

Social bæredygtighed:
Det at man opdaterer bygningerne og bibeholder den frem for at udskifte, er begge bæredygtige tanker som bidrager positivt til ”regnskabet” – såfremt et sådan skulle opstilles vedr. bæredygtighed. Der er blevet skabt bedre indkig til alle undervisningsområder, hvilket har været med at højne det sociale liv på DTU og skabe bevidsthed omkring hvad der foregår de forskellige lokaler.

Forholdene for tilgængelighed og rammerne for handikappede er forberedt. Dette gjort via toiletrenovering og etablering af ny handikapelevator i foyeren samt sikret at der adgang til alle auditorier i stueplan.

Økonomisk bæredygtighed:
I projektet var det muligt at genbruge enkelte ventilationsanlæg, da disse var i fin stand og forholdsvis nye. Og som bekendt så er renovering frem for nybygning et økonomisk positivt forhold ift. bæredygtighed.

Inspirerende ressourcetiltag

Auditorierne 32, 33, 34 og 35 (sølvniveau) bevarer deres funktionalitet, geometri og inventar. Auditorierne 31 og 36 (guldniveau) omdannes til et ”eksperimentelt læringsmiljø”. Her ændres undervisningsmetoden fra at være klassisk frontalundervisning til en mere differentieret undervisning, som tager afsæt i at lære ved at afprøve og projekt- og gruppeundervisning er i fokus. Som tidligere nævnt er det eksperimentelle læringsmiljø i auditorierne 31 og 36 i højsæde ift. fleksibelt ifm. holdstørrelser og forskellige eksperimenter.

Auditorierne har fået optimeret lys, akustik og ventilationsforhold.

De nævnte tiltag ift. brugskvalitet og bidrag til omgivelserne er medvirkende til at understøtte Campus-tanken på DTU om at værksteder og auditorier kan tilgås af de studerende døgnet rundt – da en åben dør er en invitation til at bidrage til DTUs virke og dermed er medvirkende til at vække de studerendes nysgerrighed og forundringsevne.

Eksempelværdi

Det eksperimentelle læringsmiljø i auditorierne 31 og 36 er blevet udformet og indrettet fleksibelt, så de nemt kan tilpasses forskellige holdstørrelser, forskellige undervisningsformål og forskellige eksperimenter. Rummene inviterer til at prøve nyt, da der ikke er faste opstillinger til specifikke forsøg - det er en legeplads og et værksted for de studerende og underviserne. Rummene kan bruges samlet på tværs af gangen og til forskellige formål på hver sin side ad gangen. Rumhøjden kan udnyttes til forsøg via balkon/tilgang fra gangen. Den visuelle kontakt ind til rummene understøtter den naturlige nysgerrighed og forundringsevne hos de studerende – både fra foyer og gang i stueplan og på første sal.

Levende bygningskultur

Nogle af projektets succeskriterier har været at give den eksisterende bygningsmasse en "værdiforøgelse" på indeklimaet, hhv. det termiske, atmosfæriske, akustiske og det visuelle indeklima.

De ventilationstekniske løsninger er valgt så de er fremtidssikret ift. at kunne tilsikre et godt termiske og atmosfærisk indeklima for undervisnings- og læringsmiljøet. Endvidere har specielt forbedringen af de akustiske forhold har haft en stor bevågenhed i projektet, da dette forhold tidligere havde en stor indvirkning på undervisningen, dette da efterklangstiden i flere af de eksisterende undervisningslokaler - og auditorier var så lange, at de studerende skulle koncentrere sig meget for at få alle ord med når der var forelæsninger.

Det visuelle indeklima i rummene og kontakten ind til auditorierne og rummene er som en helhed tilstræbt gennem enkelhed, stringens og let aflæselighed i løsningerne. Dette gjort i videst mulige omfang vha. at understøtte den naturlige nysgerrighed og forundringsevne hos de studerende – både fra foyer og gang i stueplan og på første sal, ved at vælge en designmæssigt homogen og ensartet løsning som rolig baggrund for de mange aktiviteter og funktioner. Herved rettes fokus mod aktiviteten i rummet frem for selve rummet.

Parter bag projektet

Bygherre: Danmarks Tekniske Universitet, Campus Service, v/ Marina Cholakova
Arkitekt: Rørbæk & Møller Arkitekter v/Peter Villaume
Ingeniør: EKJ rådgivende ingeniører AS v/Anders Gutmann Madsen / Hans Peter Nielsen
Hovedentreprenør: N.H. Hansen & Søn A/S v/ Esben B. Hansen

Sted

DTU Lyngby campus, Matematiktorvet, B.306
2800 Kgs. Lyngby

Realiseret

2020

Indstillingsår

2021

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2