fbpx

Dipylon Hus

Transformation af tidligere maltsilo til kontordomicil

Se mere

Dipylon Hus

Transformation af tidligere maltsilo til kontordomicil

Læs projektets egen beskrivelse

I det ikoniske bryggeriområde Carlsberg Byen ligger den tidligere maltsilo Dipylon Huset, hvis historie går tilbage til 1939. Dipylon huset har i 2017 gennemgået en transformation og fungerer nu som kontordomicil. Dipylon Hus bliver betragtet som en bevaringsværdig bygning, og transformationen er derfor sket med stor respekt for den historiske og kulturelle værdi.

Den tidligere maltsilo er forvandlet til et 4.500 m2 kontordomicil. Tre af husets facader er bevaret, så bygningen fremstår i sit oprindelige industrielle udtryk. For at skabe lysindfald i den tidligere maltsilo er diskret filigranmurværk inkorporeret i det oprindelige murværk. Den nordlige facade er opført i glas og forsyner hovedparten af bygningen med dagslys.

Indenfor er flere af bygningens oprindelige søjler og betonvægge bevaret og spiller sammen med kontorets øvrige indretning, der på moderne vis bærer præg af industriområdet. Da siloen oprindeligt ikke har haft etagedæk er alle niveauer i bygningen nye, hvilket har givet mulighed for at skabe store rumhøjder, der komplimenterer de eksisterende industrielle strukturer.

Der er under transformationen tilføjet en tagetage i en let konstruktion, der fungerer som kontorets kantine med udgang til tagterrasse. I Stueetagen er huset åbnet for omgivelserne med restaurant og mulighed for ophold.

Blik for brugerne

Bygningens bæredygtige profil tegnes af den store grad af genanvendelse i tilblivelsen af det nye kontorhus. For at overholde bygningsreglementets energikrav, er alle eksisterende facader efterisoleret indvendigt for ikke at ændre bygningens udvendige udtryk. Den nye glasfacade er placeret nordvendt for derved at undgå unødvendigt energiforbrug til køling som følge af overophedning i sommerhalvåret.

Brugskvalitet

Brugskvaliteterne i huset er tæt forbundet til det overordnede greb i transformationen af den gamle maltsilo. Det giver en stor kvalitet og ærlighed omkring bygningens nye anvendelse, der blandt andet reflekteres i overflader og i kontores store atrium, der med sin fulde højde vidner om den tidligere silos dimensioner. Bygningen skal samtidig være grundlag for et godt arbejdsmiljø. Kontoret får med glasfacaden et godt lysindfald, der kombinereret med de store rumhøjder skaber et lyst og rummeligt indeklima. For at øge det naturlige lysindtag i bygningen yderligere, fører et rytterlys i taget dagslys ned gennem bygningens atrium.

Bidrag til omgivelser

Dipylon huset er et godt eksempel på, at det er muligt at indrette et moderne kontormiljø, der bidrager med nyt liv og formål, mens bygningens historie og sjæl bevares. Transformationen af Dipylon huset værner om den danske kulturarv og harmonerer med de øvrige fredede og bevaringsværdige bygninger i Carlsberg Byen, særligt sammenbygningen med det fredede bryghus. Renoveringen understøtter den udvikling, der sker i Carlsberg Byen, hvor en ny og levende bydel skal blomstre i samspil med de oprindelige bygninger.

Økonomi og værdiforøgelse

Værdiforøgelsen ved en transformation som Dipylon Huset er markant i et nyt byområde som Carlsberg Byen. Bygningens placering og historie ift. de omkringliggende fredede bygninger, særligt Dipylon porten, gør det svært at se en ny bygningskrop trone frem i det centrale knudepunkt på Ny Carlsberg Vej. Ved at vælge tranformation som tilgang til at løse en ny funktion på et sted, hvor der tidligere var behov for maltsiloer, bevares den historiske sammenhængskraft i området, samtidigt med at der skabes de nye funktioner, der er nødvendige for, at et udviklingsområde som Carlsberg Byen kan blomstre.

Udførelseskvalitet

De nye bygningsdele i huset er udført med stor respekt for det eksisterende hus og de traditionelle materialer, det er opført i. Nye materialevalg er konsekvente hele bygningen igennem, og der er bevidst arbejdet med at skabe et ærligt udtryk, der taler sammen med de eksisterende rå overflader fremfor en forfinet kontrast. Eksempelvis står væggene i blottet beton, ligesom der ikke er udført nedhængte lofter i de store kontoretager, men i stedet fastholdt en stor rumhøjde så bygningens industrielle udtryk underbygges.

Parter bag projektet

Transformationen af Dipylon Hus er gennemført af Carlsberg Byen som bygherre, med MT Højgaard som totalentreprenør, Arkitema Architects som arkitektrådgiver og EKJ Rådgivende Ingeniører som installations og konstruktionsingeniører.

Yderligere information om projektet

https://arkitema.com/da/arkitektur/erhverv/dipylon-hus-carlsbergbyen

Sted

Ny Carlsberg Vej 120
1799 København V

Fotos: Fotograf: Jens Lindhe

Realiseret

2017

Indstillingsår

2018, 2019

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2