fbpx

Det Grønne Funkishus

Læs projektets egen beskrivelse

Det Grønne Funkishus på Frederiksberg er en beboelsesejendom med 52 enheder i to bygninger. Ejendommen er opført i 1932 af arkitekten Hans Dahlerup Bertelsen som noget af det første beboelsesbyggeri i Danmark med et en bærende stålskelet-konstruktion indmuret i facaderne. Bygningerne er i seks etager og lejlighederne er på 4, 5 og 7 værelser (89 til 168 m2). Der er kælder og tørreloft i begge bygninger.
Taget er renoveret fordi det ca 80 år efter opførelsen har været kilde til flere vandskader i de senere år og vedligeholdesudgifterne var stigende. Det var ligeledes et ønske at føre tagfladen tilbage det oprindelig udtryk den havde da bygningerne var nyopførte. Da bygningernes øverste lejligheder tilstøder tagfladen var det ligeledes et stort ønske at forbedre isoleringen af tagfladen.
Ved opførelsen af ejendommen benyttede Hans Dahlerup Bertelsen sig af flere utraditionelle metoder og udformninger. På femte sal er der for eksempel vaskealtaner det er et rum med gasgruekedel og integreret altan mod gårdsiden. Disse vaskealtaner er genetableret som en del af tagprojektet.
Taget er oprindeligt lagt med falstagsten. Tagstenene var understrøget med mørtel på undersiden og forskellet med mørtel på oversiden. Da der ikke var udført undertag, var det nødvendigt med årlige eftergange af mørtlen, hvor den var tilgængelig. Dette var for at tætne taget.
Der er nu udført fast undertag med brædder og pap, oprindelige vinduer og altandørspartier er restaureret og senere tilføjede vinduer fornyet. De nye vinduer er udformet med udgangspunkt i de oprindelige, men tilpasset moderne energikrav. De specifikke krav, der stilles til en fredet bygning for at opretholde de værdier, som med fredningen ønskes bevaret, er imødekommet bl.a. også ved, at
– lægge rygningen i mørtel
– udføre inddækninger over tag i bly
– udføre andre inddækninger, tagrender og nedløb i zink med vulst i for- og bagkant.

Bilag

Parter bag projektet

Bygherre: Ejerforeningen Nordre Fasanvej 78-82 / Guldborgvej 25-27,
Rådgiver: Lundquist Tegnestue ApS
Hovedentreprenør: Hovedstadens Bygningsentreprise A/S

Sted

Nordre Fasanvej 78 – 82, Guldborgvej 25 – 27
2000 Frederiksberg

Realiseret

2013

Indstillingsår

2014

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2