fbpx

Baldersgade 11

Læs projektets egen beskrivelse

Baldersgade 11 / Mimersgade 61-63
Bygningen, opført i 1899 i fuldmuret tegl på murede fundamenter, var nedslidt og indeholdt 27 lejligheder uden bad samt 12 kondemnerede klubværelser i tagetagen.
Projektet omfatter energioptimering af klimaskærm og sammenlægning af 27 lejligheder til 20 nye fremtidssikrede boliger, hvoraf 2 boliger er i 2 etager. Etablering af 22 nye badeværelser og 22 nye køkkener. Udskiftning af natur- og eternitskifertag til nyt naturskifertag med fast undertag og planforsænkede solceller mod gården. Tagkonstruktionen er isoleret og kviste udskiftet til nye med glasflunker. Hjørnetårnet er udført som oprindeligt. Termovinduer fra 1986 er udskiftet til nye koblede vinduer med energimærke A. Facaderne er tætnet og afrenset. Et-strenget varmeanlæg er udskiftet til to-strenget. Vand-, el- og gasinstallationer er fornyet, kloak renoveret efter TV-inspektion. Der er etableret ventilationsanlæg med varmegenvinding. Energiforbruget er nedsat markant og energi- og ressourceforbrug er synliggjort centralt i boligerne. Renoveringen er udført med byfornyelsesstøtte fra Københavns Kommune.

Parter bag projektet

Sted

Baldersgade 11 / Mimersgade 61-63
København N

Realiseret

2013

Indstillingsår

2014

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2