fbpx

Dansekapellet

Bispebjerg Torv

Læs projektets egen beskrivelse

Et af Europas mest imponerende dansehuse er opført i et tidligere kapel og krematorium på Bispebjerg Kirkegård i København. Da kapellet og krematoriet lukkede i 2003 og det succesrige danseprojekt Dans I Nordvest manglede lokaler, besluttede Københavns Kommune at omdanne den gamle bygning fra 1908 til et dansehus i verdensklasse.

Lokale og Anlægsfonden blev involveret i udviklingen af projektet, der er et af de få eksempler på, at nedlagte kirkelige bygninger i Danmark er blevet omdannet til nye formål.

I dag er Dansekapellet et fremstående eksempel på, hvordan en facilitet målrettet dans og blødere bevægelsesformer kan indrettes. Med tre øve sale og to opvisningssale og nogle af de mest imponerende omklædningsfaciliteter, der nogensinde af er set i en dansk idræts- og kulturfacilitet, byder Dansekapellet på mange slående smukke arkitektoniske løsninger.
Det arkitektoniske hovedgreb transformerer bygningen fra sin oprindelige lukkede form til et åbent og inviterende hus, der byder forbipasserende indenfor og tilbyder spændende og anderledes mødesteder både inde og ude.
Omdannelsen sker med respekt for den historiske bygnings mange kvaliteter. Blandt andet udnyttes bygningens labyrintisk sammensatte rumforløb til at give dansen og danserne nye muligheder for kreativ udfoldelse.
En række nye tilføjelser i dansehuset etablerer arkitektoniske sammenhænge med det historiske og bevaringsværdige anlæg:
– Store Sal hæves taget og giver plads til et gennemgående højtsiddende vinduesbånd.
– Foyerens lange flow understreges tilsvarende af et hævet tag med side- og ovenlys.
– Mod gården udvides bygningen med et nyt ankomstrum, som sammenbinder Dansehusets indre aktiviteter og flow med gårdrummet udenfor.
De arkitektoniske tilføjelser skaber sammenhæng med den oprindelige bygning i både detaljer og materialer, så det nye tydeligt bygger videre på – og samtidig nyfortolker – det karakterfulde, historiske kapel.

Parter bag projektet

Bygherre:
Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen
v/ Københavns Ejendomme
Nyrypsgade 1, 5. sal 1602 Kbh V

Arkitekt, Totalrådgiver, byggeledelse og tilsyn:
DOMUS arkitekter

Ingeniør:
Wissenberg

Akustik:
Niels Jordan

Yderligere information om projektet

http://www.domus.dk/node/19

Sted

Bispebjerg Torv 1
2400 København NV

Realiseret

2012

Indstillingsår

2015

Anvendelse

Kultur

Areal

501-5.000 m²