fbpx

Studie- og seniorboliger Danasvej

Fra tidligere erhvervsbygning til boliger

Se mere

Studie- og seniorboliger Danasvej

Fra tidligere erhvervsbygning til boliger

Læs projektets egen beskrivelse

Beskrivelse af byggeriet :

Byggeriet er en ombygning af eksisterende erhvervsbebyggelse til studie- og seniorboliger mv.

I bygning 1 mod Danasvej indrettes der 77 studieboliger på etage 1-4 samt erhvervslejemål i stueetagen.
Der etableres 3 nye indgangsområder som giver adgang til samtlige studieboliger. Som et supplement til boligerne er der skabt gode og velbelyste fællesområder placeret ud til det nye glasoverdækkede atrium.
Hver bolig har eget badeværelse og køkken, samt adgang til fælles vaskeri , affaldsrum og cykelparkering i stueetagen.

I bygning 2 mod Forchhammersvej indrettes 8 seniorboliger på etage1-4, samt fælleslokaler og café i stueetagen. Lejlighederne er indrettet så de tilgodeser borgere med specielle krav til tilgængelighed. Der er ekstra brede døråbninger,samt god plads i entre, bad, køkken og soveværelse. Lejlighederne på etage 1, 2, 3 har adgang til altaner på bygningens gavle mens udearealerne for lejlighederne på 4.etage etableres som indbyggede tagterrasser.

Der er elevatorer i begge bygninger.

Grundens udnyttelse / det ubebyggede areal :

Gårdmiljø, parkering og friareal .
Den hævede opholdsplæne
På hjørnet af Svend Trøstvej / Forchhammersvej anlægges en hævet opholdsplæne med integreret siddemulighed langs fortorvet ”Plænerummet” skærmes fra vejen af en tættere lav buskbeplantning. Tre større løvtræer danner ”tag” og markerer hjørnet. Der er adgang til plænen via en granittrappe og rampe. Området oplyses af et parkarmatur på mast.

Pladsen for udeservering.
I tilknytning til opholdsplænen og caféen i stueetagen bygning 2, etableres en hævet plads for udeservering. Pladsen markeres af et eks. kirsebærtræ og skærmes ligeledes fra vejen af en tæt lav buskbeplantning.der er adgang til pladsen via granittrappe og en rampe.

P-pladsen.
Der etableres p-pladser til 13 biler, heraf 2 handicappladser. P-pladsen adskilles fra den nordlige del af gårdrummet via en kantsten som klart definerer p-zonen. Indgang til affaldsrummet markeres med 4 granitpullerter.

Opholds- og aktivitetsarealet i gårdrummet.
I gårdrummet indre indrettes et grønt og frodigt rum for ophold og aktivitet.Der etableres to større plantebede med mulighed for håndtering af regnvand. I bedene plantes der stauder, bunddækkende planter og mellem store træer. I relation til de to plantebede etableres en grusflade som indrettes med plads til borde og bænksæt med indbygget grill, bordfodbold, et skærmende plantebed mod p-pladsen samt større træer.

Passager, porte og mindre gang – og indgangsarealer.
Passagen på den nordvestlige del af matriklen indrettes med et plantebed langs den eks. gavl på nabohuset og cykelparkering. Passagen forbindes til fortorvsniveau via trappe med cykelsliske.

Gangarealet og passagen i porten langs bibliotekets østlige indgang befæstes også med de genanvendte brosten. Der etableres tilgængelighed med 2 rækker bordursten adskilt af en ledelinie i brosten. Der tilsluttes til eks.fortorv.

Forarealet ved bygning 1´s sydøstlige indgang befæstes med genanvendte brosten. Bedet ved de to eks træer udvides og indrammes af en brostenskant. Plantebedene langs den østlige facade ryddes for eks. Beplantning og retableres de eks. Cykelstativer ryddes og erstattes med nye cykelparkeringsplader.

Brugskvalitet

Studieboligernes fælles samlingpunkt - etableret i tidligere gårdrum som glasoverdækket atriumrum, giver et betydeligt løft til bygningens samlede funktion.

Bidrag til omgivelser

Haveanlægget vil give et betydeligt bidrag til lokalområdet. Ved nedrivning af enetages "vicecærtbygning" er der skabt offentlig gangforbindelser over matriklen. Haveanlæggets udformning, med etablering af bænkforløb ved hjørnet Svend Trøsts / Forchammersvej - bænkforløb som henvender sig "udad" mod omgivelserne på Frederiksberg.

Udførelseskvalitet

Bygningernes materialevalg er nøje afvejet, således at de efterlader et gedigent og kvalitetsmæssigt indtryk. Gulve er af egetræ, så de kan tåle det relativt kraftige slid i studieboliger - også et større omfang af fra- og tilflytninger. Eksisterende vægge er afrensede murstensvægge som fremtræder i "Rå" overflade. Lofter i fællesarealer er lamellofter i egetræ - dels for at matche gulvene - dels for at kunne opnå tilfredsstillende akustiske forhold.

Parter bag projektet

Bygherre: MP Pension
Totalrådgiver: Arkitema Architects
Underrådgiver: Niras
Hovedentreprenør: Einar Kornerup

Sted

Danasvej 26 / 28 - Svend Trøsts Vej - Forchammersvej
2000 Frederiksberg

Realiseret

2017

Indstillingsår

2018, 2019, 2020

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2