fbpx

Bydelshus på taget af etageejendom

Se mere

Bydelshus på taget af etageejendom

Læs projektets egen beskrivelse

Opførelsen af et fælleshus på taget af en etageejendom er blevet født i forbindelse med et stort renoveringsprojekt af 2 afdelinger med i alt at 12 etageejendomme. Renoveringsprojektet er gennemført med støtte fra Landsbyggefonden.

I forbindelse med de indledende drøftelser med Landsbyggefonden, blev der stillet som betingelse, at sammenlægge de 2 almene boligafdelinger til en ny samlet afdeling, i bydelen Høje Kolstrup, Aabenraa.

I forbindelse med en sammenlægning af 2 så store boligafdelinger, fandt vi det vigtigt at skaffe grundlaget for en god base, til det fremtidige sociale liv i den nye sammenlagte afdeling.

Vi har derfor udbudt det samlede projektet, så det inkluderede opførelse af et nyt fælleshus, på taget af den ene af de 12 etageejendomme. I forbindelse med udbudskonkurrencen havde rådgiverne følgende bemærkninger om tankerne bag netop dette ”bydelshus”:

Bydelshuset får sin form fra den klassiske bys silhuet der også ses på landevejens byskilte når man ankommer til en by. En klassisk skyline, ikonet for byen, og ikonet for det nye Kolstrup. Huset trækker samtidig spor tilbage til sønderjyllandsplanen, i form af den modulære facadeopdeling. En æstetik der ligesom konkurrenceroeren – kigger bagud imens den bevæger sig fremad.

Materialerne er sort aluminium, og glas, herved kommer bygningens figur i fokus og ikke bygningens stoflighed. Den sorte aluminium går igen på trappetårnene, som en klar markering af adgangen til fællesskabet på boligernes tag.

Indretningen er organiseret med det store fællesrum mod syd, og toiletter, depot, rengø¬ring og garderobe mod nord. Der er gjort plads til at der kan indrettes et par mindre møderum, samt et fælleskøkken, og lagt op til en underopdeling af rummet i mindre afsnit.

Fra det store fællesrum er der udgang til en tagterrasse, hvorfra man kan se ned over fjorden og Aabenraa’s byliv. Huset, og terrassen er ’trykket ned’ i tagfladen, både for at holde skalaen nede, men også får at skabe tryghed og læ.

Blik for brugerne

Med sine store sydvendte vinduer, tilføres der i vintertiden meget solenergi, som bidrager til opvarmningen af fælleslokalerne. Samtidig er der etableret udvendig solafskærmning som sikring mod overophedning, på de varme sommerdage.

Brugskvalitet

Med sin synlige placering og flotte arkitektoniske udformning, har huset skabt stor værdi for beboerne, som i dagligdagen er stolte af medejerskabet af huset.

Bidrag til omgivelser

Fælleshuset ”UDSIGTEN” har allerede skabt stor værdi for afdelingens beboere. Udlejning og den daglige drift og vedligeholdelse udføres frivilligt af medlemmer fra afdelingsbestyrelsen. UDSIGTEN har fra åbningen i den grad givet vore brugere en aha-oplevelse og det lige fra barnedåb, konfirmationer runde fødselsdage, jubilæer, kurser og ikke mindst BL 100 års dag. Som trak fuldt hus med fælles morgenkaffe, taler sang og sammenhold. Af kulturelle engagementer har haft besøg af Drachmann kvartetten fra Skagen, en super aften med fuldt hus. Og mange flere aktiviteter er i støbeskeen.

Eksempelværdi

Med sin centrale og synlige beliggenhed mellem de 2 afdelinger, kan brugen af fælleshuset følges fra hele afdelingen, og dermed inspirere til øget brug af flere i afdelingen.

Solidt samarbejde

Byggeudvalget som bestod af afdelingens beboere, har hele vejen igennem bidraget med ideer til indretning, funktion og brug af fælleshuset. Dette såvel i ide-, projektering-, og driftsfasen.

Økonomi og værdiforøgelse

Det nye hus og nu den totalt renoverede afdeling, bidrager i høj grad til den nye sammenlagte afdelings attraktionsværdi, og har skabt en styrket beboersammensætning som har bevirket at KB afdeling 15 ikke længere figurerer på nogen af de ”grimme lister” Det har derfor også medvirket positivt på udlejningssituationen i afdelingen.

Udførelseskvalitet

Huset er med sin synlighed udført i materialer afstemt efter bebyggelsens nye materialemæssige udtryk, og i materialer som er tilpasset den udsatte beliggenhed.

Parter bag projektet

Bygherre: Kolstrup Boligforening administreret af SALUS Bolig, 6200 Aabenraa
Rådgiver: Sweco og Arkitekttegnestuen Aabenraa ApS
Arkitekt: P+P Arkitekter
Udførende: Hansson & Knudsen A/S

Sted

Frueløkke 14, Høje Kolstrup
6200 Aabenraa

Realiseret

2016

Indstillingsår

2017, 2020

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017